Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Core Valley Lines - Demolition of footbridge
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 04/03/21
Dyddiad Cau: 19/03/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: As part of the Core Valley Lines Transformation Programme there are several rail overbridges which require work to increase the height of the existing bridge deck in readiness for electrification. The existing foot bridge at Cwmcynon has been identified for removal and replacement prior to overhead line electrification work.
This enquiry is for a package of work to remove the existing foot bridge.

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Warren Smart

+44 1873857211

warren.smart@alungriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Transport for Wales Core Valley Lines - Demolition of footbridge

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

As part of the Core Valley Lines Transformation Programme there are several rail overbridges which require work to increase the height of the existing bridge deck in readiness for electrification. The existing foot bridge at Cwmcynon has been identified for removal and replacement prior to overhead line electrification work.

This enquiry is for a package of work to remove the existing foot bridge.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=108778.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45111100 Demolition work
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 03 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 03 - 2021

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:108778)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Cwmcynon Demolition Package Price Request
TRAN01-KAW-R1-ABD-DDR-C-CV-000233 P01 - General Arrangement 1 of 2
TRAN01-KAW-R1-ABD-DDR-C-CV-000234 P01 - General Arrangement 2 of 2

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 03 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: warren.smart@alungriffiths.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45111100Demolition workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
04/03/21 Cwmcynon Demolition Package Price Request price request doc965.21 KB39
04/03/21 TRAN01-KAW-R1-ABD-DDR-C-CV-000233 P01 - General Arrangement 1 of 2 Drawing 112.76 MB33
04/03/21 TRAN01-KAW-R1-ABD-DDR-C-CV-000234 P01 - General Arrangement 2 of 2 Drawing 2420.91 KB24

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru