Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Troughing and Minor Line Side Civils Works
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 26/03/21
Dyddiad Cau: 30/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This Framework seeks to appoint a maximum of four suppliers to undertake troughing and minor/ancillary line side civils work across the Wales and Borders rail network as required and appropriate. The main works will be associated with the Core Valley Lines (CVL) but may also be on any Wales and Borders rail network project as appropriate.
The work to be procured under this framework includes but is not limited to:
- Site surveys and inspections
- Ground level troughing installation and cable pulling.
- Post-based elevated troughing installation.
- Trough signage, electrical warning signage.
- Removal and moving of existing troughing routes and cables.
- Installation of concrete hard standings and switching platforms for OLE.
- Minor vegetation clearance
- Clearance of ballast from existing trough chambers.
- Provision of qualified critical safety staff to ensure regulatory compliance.
- Installation and maintenance of RRAPs
- Installation of site compounds
- Minor fencing works
- Culverts and retaining walls
- Trial holes and service investigation
- Other minor civils works consistent with the scope of this framework.
Suppliers are to be aware that Amey Infrastructure Wales (AIW) may also utilise this Framework.
CPV: 45234100, 34621200, 45234114, 50225000, 45234116, 32521000, 45200000, 34946000, 45234100, 71311230, 34632200, 34632000, 34632300, 34946100, 34946120, 34992000, 35262000, 45000000, 45100000, 45112000, 45213320, 45221213, 45230000, 45232200, 45234000, 45234121, 45234126, 45314300, 45314310, 45340000, 50200000, 50220000, 71313000, 71313450, 77211300, 77312000, 90700000, 79311000, 45221220.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://trc.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Troughing and Minor Line Side Civils Works

Cyfeirnod: C000261.00

II.1.2) Prif god CPV

45234100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

This Framework seeks to appoint a maximum of four suppliers to undertake troughing and minor/ancillary line side civils work across the Wales and Borders rail network as required and appropriate. The main works will be associated with the Core Valley Lines (CVL) but may also be on any Wales and Borders rail network project as appropriate.

The work to be procured under this framework includes but is not limited to:

- Site surveys and inspections

- Ground level troughing installation and cable pulling.

- Post-based elevated troughing installation.

- Trough signage, electrical warning signage.

- Removal and moving of existing troughing routes and cables.

- Installation of concrete hard standings and switching platforms for OLE.

- Minor vegetation clearance

- Clearance of ballast from existing trough chambers.

- Provision of qualified critical safety staff to ensure regulatory compliance.

- Installation and maintenance of RRAPs

- Installation of site compounds

- Minor fencing works

- Culverts and retaining walls

- Trial holes and service investigation

- Other minor civils works consistent with the scope of this framework.

Suppliers are to be aware that Amey Infrastructure Wales (AIW) may also utilise this Framework.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34621200

45234114

50225000

45234116

32521000

45200000

34946000

45234100

71311230

34632200

34632000

34632300

34946100

34946120

34992000

35262000

45000000

45100000

45112000

45213320

45221213

45230000

45232200

45234000

45234121

45234126

45314300

45314310

45340000

50200000

50220000

71313000

71313450

77211300

77312000

90700000

79311000

45221220

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this tender is to identify and appoint competent contractors to undertake works in relation to Troughing and Minor/Ancillary Lineside Civils Works in a live/working rail environment.

This work is required to provide key installations and allow access to the rail for incumbent TfW Infrastructure Delivery Partners (IDPs) to complete their works, and ensure the network is compliant to standards applicable to an electrified railway.

Mini-competition will be utilised as the primary call-off process under this Framework, with a direct award allocation process reserved for urgent requirements only.

The potential work to be procured via this framework includes but is not limited to:

- Site surveys and inspections: dilapidation, condition, and/or capacity verification, rod and rope Under Track Crossings (UTX)/Under Road Crossings (URX) Intrusive and Non-intrusive Surveys

- Ground level troughing installation and cable pulling: interlocking cable route components providing a continuous smooth internal surface; covers and lids shall be a close fit and positively located using registration to prevent inadvertent displacement after installation, for example Concrete C/1/9, C/1/43 or equivalent polymer troughing. Road Rail Vehicles may be used with appropriate size and weighted jacks, hard standing jacks may be used for smaller cable drums.

- Post-based elevated troughing installation: Elevated Glass Reinforced Plastic (GRP) trough system, Network Rail-approved to span 6m between fixing posts.

- Trough signage, electrical warning signage any other signage as necessary.

- Removal of existing troughing routes and cables: isolation procedures to be followed BS7671, Electricity at Work Regulations.

- Lift and shift of existing cables as required: Isolation procedures to be followed BS7671, Electricity at Work Regulations.

- Installation of concrete hard standings and switching platforms for OLE: concrete bases to be cast Distribution Network Operator (DNO), Relocatable Equipment Buildings (REB), Functional Supply Point Cubicles (FSP), Signalling Location Cabinets (LOC); safe access walkways to be constructed using MOT type1 aggregate or similar.

- Minor vegetation clearance: the bulk of vegetation clearance will be done under a separate framework contract, but small localized areas may need to be cleared for the execution of works under this framework. This may include (but is not limited to) removal of small tree stumps, removal of shrubs and foliage, brambles etc with the use of chainsaws and brushcutters.

- Clearance of ballast from existing trough chambers.

- Provision of qualified critical safety staff to ensure regulatory compliance.

- Installation and maintenance of RRAPs

- Installation of site compounds.

- Minor fencing works (there is another framework for major fencing works but repairs or additional small requirements may occur in the delivery of ancillary civils packages).

- Culverts and retaining walls, and repairs/amendments to these.

- Vehicle containment barriers and haul roads

- Reinforced concrete foundations

- Trial holes and service investigation.

- Other minor civils works consistent with the scope of this framework.

These works are required to:

- Enable the successful transformation and electrification of the Lines

- Create troughs for use by Signalling, Earthing & Bonding, HV cabling, LV cabling & Telecoms

- Carry out an additional minor lineside civils work required

The provision of works under this framework also requires:

- Interaction with AIW and IDPs regarding interface of programme to ensure the work subject to this framework is undertaken in time to support AIW and IDP major works delivery

- A close working relationship be established with AIW and IDPs to ensure a high level of co-ordination and working efficiency

- Predominantly night working patterns

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

1 option to extend for up to 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 4

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/04/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 36  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/04/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

if further procurement of these works are required the anticipated date will be 2024

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

TfW has appointed Amey Infrastructure Wales (AIW) as Managing Agent for works that may be sourced via the framework and are supporting TfW in developing and improving the CVL infrastructure and stations.

AIW may also utilise the FW for associated works to be carried out on their behalf.

This FW seeks to appoint a maximum of four tenderers to undertake troughing and minor line side civils work on the Core Valley Lines and any other Wales and Borders route projects as appropriate.

Tender documents will be available via EtenderWales

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/esop/guest/login.do

Please refer to project_46674 and ITT_86246 - Ancillary Civils Work to obtain the tender documentation.

Any tenderer queries and responses and any circulars that may be issued during the tender period are to be communicated exclusively via the eTenderWales portal only. All responses will be shared with all tenderers unless the query is deemed confidential or commercially sensitive. Please ensure that any enquiries/clarifications raised via eTenderWales are free of any identifiable information, such as their name or the name of their company.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=108587

The Contractor shall ensure that all contracts with Subcontractors and Suppliers which the Contractor intends to procure following the Award date, and which the Contractor has not, before the date of this Contract, already planned to award to a particular Subcontractor or Supplier, are advertised through the Sell2Wales portal (www.sell2wales.gov.wales) and awarded following a fair, open, transparent and competitive process proportionate to the nature and value of the contract.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to the technical question within the ITT documentation.

(WA Ref:108587)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

26/03/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232200Ancillary works for electricity power linesAncillary works for pipelines and cables
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45213320Construction work for buildings relating to railway transportConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45230000Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatworkWorks for complete or part construction and civil engineering work
45234000Construction work for railways and cable transport systemsConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45221213Covered or partially-covered railway excavationsConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
35262000Crossing control signalling equipmentPolice signs
45221220CulvertsConstruction work for bridges and tunnels, shafts and subways
34632300Electrical installations for railwaysRailways traffic-control equipment
34632200Electrical signalling equipment for railwaysRailways traffic-control equipment
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71313450Environmental monitoring for constructionEnvironmental engineering consultancy services
90700000Environmental servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
45112000Excavating and earthmoving workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
45314300Installation of cable infrastructureInstallation of telecommunications equipment
45314310Installation of cable layingInstallation of telecommunications equipment
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234114Railway embankment construction workConstruction work for railways and cable transport systems
71311230Railway engineering servicesCivil engineering consultancy services
34621200Railway maintenance or service vehiclesRailway maintenance or service vehicles, and railway freight wagons
34946120Railway materialsRailway-track construction materials and supplies
34632000Railways traffic-control equipmentParts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
34946100Railway-track construction materialsRailway-track construction materials and supplies
34946000Railway-track construction materials and suppliesRailway equipment
50225000Railway-track maintenance servicesRepair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
50200000Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipmentRepair and maintenance services
50220000Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipmentRepair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
34992000Signs and illuminated signsControl, safety, signalling and light equipment
45100000Site preparation workConstruction work
79311000Survey servicesMarket research services
32521000Telecommunications cableTelecommunications cable and equipment
45234116Track construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234126Tramline construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234121Tramway worksConstruction work for railways and cable transport systems
77211300Tree-clearing servicesServices incidental to logging
77312000Weed-clearance servicesPlanting and maintenance services of green areas
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru