Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Medical Preparation Programme

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 02 Mawrth 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 02 Mawrth 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-118833
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
02 Mawrth 2022
Dyddiad Cau:
14 Mawrth 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) recognises that access to medical careers by students in the South Wales valleys area is low due in part to both aspiration and role models. The Health Board (HB) has devised a programme that supports local year 13 school children/college students who wish to consider healthcare, such as medicine, as a career. The programme is designed to widen the access for Year 13 students living and being educated, in Gwent and to develop the skills and confidence they need to enter a career in healthcare at university or medical school. The course is offered to state providers only. The programme, run annually, is aimed at sixth form (Year 13) students at school or college who are applying for university/medical school. NOTE:The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Medical Preparation Programme

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) recognises that access to medical careers by students in the South Wales valleys area is low due in part to both aspiration and role models. The Health Board (HB) has devised a programme that supports local year 13 school children/college students who wish to consider healthcare, such as medicine, as a career.

The programme is designed to widen the access for Year 13 students living and being educated, in Gwent and to develop the skills and confidence they need to enter a career in healthcare at university or medical school. The course is offered to state providers only.

The programme, run annually, is aimed at sixth form (Year 13) students at school or college who are applying for university/medical school.

NOTE:The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.To obtain further information

record your interest on Sell2Wales at

https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=118833

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
80300000 Higher education services
80320000 Medical education services
80400000 Adult and other education services
80430000 Adult-education services at university level
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract will commence 1st April 2022 – 31st March 2025 (With the option to extend for a further 12 months)

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABU-ITT-49612

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 03 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 04 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:118833)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  02 - 03 - 2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80320000 Gwasanaethau addysg feddygol Gwasanaethau addysg uwch
80400000 Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80430000 Gwasanaethau addysg oedolion ar lefel prifysgol Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill
80300000 Gwasanaethau addysg uwch Gwasanaethau addysg a hyfforddiant

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
02 Mawrth 2022
Dyddiad Cau:
14 Mawrth 2022 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
hannah.shotton@wales.nhs.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.