Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contractor Responsible Engineer PWay & Hand Back Engineer Track
OCID: ocds-kuma6s-120106
ID yr Awdurdod: AA77374
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 30/03/22
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Siemens Mobility are looking to subcontract the role and responsibilities associated with a PWay CRE and Track Hand Back Engineer in support of the works we are contracted on for the Core Valley Lines project.
We require this role to be based at the Trefforest depot or Moy Road office Cardiff.
Please note due to high volumes of interest we will be shortlisting perspective contractors and assessing competencies in advance of issuing the full technical scoping document for pricing.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK

Dan Apps

+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK

Dan Apps

+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Contractor Responsible Engineer PWay & Hand Back Engineer Track

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Siemens Mobility are looking to subcontract the role and responsibilities associated with a PWay CRE and Track Hand Back Engineer in support of the works we are contracted on for the Core Valley Lines project.

We require this role to be based at the Trefforest depot or Moy Road office Cardiff.

Please note due to high volumes of interest we will be shortlisting perspective contractors and assessing competencies in advance of issuing the full technical scoping document for pricing.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=120106.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

61 Transport For Wales - Core Valley Lines
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  11 - 04 - 2022

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:120106)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  30 - 03 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
12/05/22 12:12Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

A Partner has now been selected to support these activities. thank you for showing interest.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Nid oes unrhyw gategorïau nwyddau ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Casnewydd
Caerdydd
Bro Morgannwg
Sir Fynwy
Torfaen
Blaenau Gwent
Caerffili
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf
Pen-y-Bont ar Ogwr
Nedd Port Talbot
Abertawe

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru