Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Social Media Management Platform
OCID: ocds-kuma6s-129570
ID yr Awdurdod: AA0412
Cyhoeddwyd gan: Sport Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/23
Dyddiad Cau: 10/03/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Sport Wales requires access to a social media management tool to support planning, operations, and evaluation across its social media platforms.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Sport Wales

Communications & Digital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Paul Batcup

+44 2920338359

paul.batcup@sport.wales

http://www.sport.wales
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sport Wales

Communications & Digital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Paul Batcup

+44 2920338359

paul.batcup@sport.wales

http://www.sport.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sport Wales

Communications & Digital, Sport Wales National Centre, Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

UK

Paul Batcup

+44 2920338359

paul.batcup@sport.wales

http://www.sport.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Social Media Management Platform

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Sport Wales requires access to a social media management tool to support planning, operations, and evaluation across its social media platforms.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=129570.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72200000 Software programming and consultancy services
72500000 Computer-related services
79340000 Advertising and marketing services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

General requirements:

• Account access for the Social Media Lead.

• A general access profile for our wider team.

• We would also require costs for adding additional users.

• Access to manage:

Twitter accounts x 2

Facebook accounts x 2

Linkedin account

Instagram account

You Tube Channel

• We also require costs for adding additional accounts.

• Account help and support during office hours – 8.30am-5pm (UK)

• Cloud-based.

• Ability to access via desktop, mobile and/or app.

Publishing:

We require a publishing function that enables:

• Intuitive publishing support I.e. optimized for our audience.

• Asset library options.

• Full scheduling options.

• Workflow capabilities.

• Calendar view.

• Social ads management.

Engagement:

• Inbox options including ‘all accounts’ overview.

• Engagement management options.

Analytics:

• A range of reporting options – including by account, campaign or platform.

• Up-to-date analytics, from the previous day.

• Reporting options, such as pdfs.

• Keyword reporting.

• Historic data.

Listening:

• Industry and keyword listening.

• Competitor analysis.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 03 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 03 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see attached tender documentation.

(WA Ref:129570)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Social Tool ITT 2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  01 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paul.batcup@sport.wales
Cyswllt Gweinyddol: paul.batcup@sport.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: paul.batcup@sport.wales

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics
72500000Computer-related servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
72200000Software programming and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - I gyd
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR429408: Provision of Social Media Management Platform
Dyddiad Cyhoeddi: 01/03/23
Dyddiad Cau: 10/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Sport Wales
MAR431262: Provision of Social Media Management Platform
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Sport Wales

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
01/03/23 Social Tool ITT 2023 Tender Document225.43 KB11

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru