Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130038
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
15 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test CPV: 38912000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership

2 Capital Quarter, Tyndall Street

Cardiff

CF10 4BZ

UK

Person cyswllt: Nadine Stokes

Ffôn: +44 2920902253

E-bost: nadine.stokes@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test

II.1.2) Prif god CPV

38912000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 180 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

OraQuick HCV test detects antibodies against hepatitis C virus and can be used on oral fluid, finger stick blood, venous blood, plasma or serum, giving results in 20–40 minutes. Eleven published studies showed that the OraQuick HCV has very high sensitivity and specificity

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

The OraQuick HCV test detects antibodies against hepatitis C virus and can be used on oral fluid, finger stick blood, venous blood, plasma or serum, giving results in 20–40 minutes. Eleven published studies showed that the OraQuick HCV has very high sensitivity and specificity.

There are no alternative suppliers who have the CE marked technology for the OraQuick HCV rapid antibody test.

As such, there are no identified alternative suppliers who can complete all of the following elements as one test:

- The OraQuick HCV rapid antibody test plus absorbent packet

- An OraQuick HCV developer solution (0.75ml phosphate buffered saline solution containing polymers and a antimicrobial agent)

- Reusable test stands

- Collection loops

- Package insert

- Rapid HCV results ready in 20-40 minutes

- The OraQuick HCV test comes with quality control reagents include:

- When each new operator is using the kit

- Whenever a new test it lot is opened

- Whenever the kit storage area falls outside of 2C-30C

- Whenever the kit testing area fall outside of 15C-37C

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

16/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CEPHEID UK LTD

Oakley Court Kingsmead Business Park, Frederick Place

High Wycombe

HP111JU

UK

Ffôn: +44 1628564000

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 180 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 180 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

1. The Contracting Authority reserves the right to award the contract in whole, in part or annul the tendering process and not award any contract.

(WA Ref:130038)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

NHS Wales Shared Services Partnership on behalf of Public Health Wales NHS Trust will allow a minimum 10 calendar day standstill period between notifying the award decision and awarding the contract.

Unsuccessful tenderers and applicants are entitled to receive reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages of the winning bid and the reasons why the tenderer/applicant was unsuccessful.

Should additional information be required it should be requested of the addressee in section I.1.

Aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the procurement rules have the right to take action in the High Court (England and Wales). Any such action is subject to strict time limits in accordance with the Public Contracts (Amendments) Regulations 2015

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
38912000 Pecynnau profion swabiau awtomataidd Cyfarpar monitro a phrofi hylendid

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
15 Mawrth 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
nadine.stokes@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
16/03/2023 15:43
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

Wrong supplier details included to be re-issued

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.