Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

VEAT

£2,500,000.00

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b33f
Cyhoeddwyd gan:
Ministry of Defence
ID Awudurdod:
AA76012
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
VEAT
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Services Contract to provide Software Integration support

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

MOD Abbey Wood, NH1, Yew 1c, #1027

Bristol

BS34 8JH

UK

E-bost: DESLIGHTNING-Commercial@mod.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.contracts.mod.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

£2,500,000.00

Cyfeirnod: 705830450

II.1.2) Prif god CPV

72261000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Lightning Delivery Team (LDT), part of the UK Ministry of Defence, intends to award a contract to BAE Systems (Operations) Limited (‘BAES’) to provide support to Mission Planning Environment (MPE) software integration. This will involve the running of software trials and developing reports to provide the Authority with evidence to support its safety assurance on the MPE software developed under the Lightning Programme. This evidence then forms the basis of the Authority’s safety case approvals.

It is considered that this requirement can be placed using the Negotiated Procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the UK Defence and Security Public Contracts Regulations 2011. The Lightning Programme Prime Contractor, Lockheed Martin, will only share in-depth software details with BAES due to their position within the Programme. BAES possesses accreditation from LM and the US Government which enables them to access the software in accordance with security requirements. To conduct the level of safety assurance the Authority requires an independent organisation needs to have in-depth access to the software. No independent contractor other BAES would have such access. Significant additional risk would be carried in the operation of the Lightning without the level of assurance in the software that is provided by BAES. BAES have a representative test environment in which this software can be integrated with Lightning hardware and software to provide further assurance on the new MPE software.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Services Contract to provide Software Integration support

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contract contains option to extend the duration of the Contract. This includes Two option periods of One year in duration.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn a negodwyd lle y cyhoeddwyd hysbysiad contract ymlaen llaw

Esboniad:

The Lightning Delivery Team (LDT), part of the UK Ministry of Defence, intends to award a contract to BAE Systems (Operations) Limited (‘BAES’) to provide support to Mission Planning Environment (MPE) software integration. This will involve the running of software trials and developing reports to provide the Authority with evidence to support its safety assurance on the MPE software developed under the Lightning Programme. This evidence then forms the basis of the Authority’s safety case approvals.

It is considered that this requirement can be placed using the Negotiated Procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the UK Defence and Security Public Contracts Regulations 2011. The Lightning Programme Prime Contractor, Lockheed Martin, will only share in-depth software details with BAES due to their position within the Programme. BAES possesses accreditation from LM and the US Government which enables them to access the software in accordance with security requirements. To conduct the level of safety assurance the Authority requires an independent organisation needs to have in-depth access to the software. No independent contractor other BAES would have such access. Significant additional risk would be carried in the operation of the Lightning without the level of assurance in the software that is provided by BAES. BAES have a representative test environment in which this software can be integrated with Lightning hardware and software to provide further assurance on the new MPE software.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 705830450

Teitl: Support to Mission Planning Environment (MPE) Trials

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

01/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BAE Systems (Operations) Ltd

BAE - Samlesbury

Samlesbury

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 2 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Lightning Delivery Team

MOD Abbey Wood, NH1, Yew 1c, #1027

Bristol

BS34 8JH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
72261000 Gwasanaethau cymorth meddalwedd Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â meddalwedd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
DESLIGHTNING-Commercial@mod.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.