Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: £2,500,000.00
OCID: ocds-h6vhtk-03b33f
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Services Contract to provide Software Integration support

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

MOD Abbey Wood, NH1, Yew 1c, #1027

Bristol

BS34 8JH

UK

E-bost: DESLIGHTNING-Commercial@mod.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.contracts.mod.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

£2,500,000.00

Cyfeirnod: 705830450

II.1.2) Prif god CPV

72261000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Lightning Delivery Team (LDT), part of the UK Ministry of Defence, intends to award a contract to BAE Systems (Operations) Limited (‘BAES’) to provide support to Mission Planning Environment (MPE) software integration. This will involve the running of software trials and developing reports to provide the Authority with evidence to support its safety assurance on the MPE software developed under the Lightning Programme. This evidence then forms the basis of the Authority’s safety case approvals.

It is considered that this requirement can be placed using the Negotiated Procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the UK Defence and Security Public Contracts Regulations 2011. The Lightning Programme Prime Contractor, Lockheed Martin, will only share in-depth software details with BAES due to their position within the Programme. BAES possesses accreditation from LM and the US Government which enables them to access the software in accordance with security requirements. To conduct the level of safety assurance the Authority requires an independent organisation needs to have in-depth access to the software. No independent contractor other BAES would have such access. Significant additional risk would be carried in the operation of the Lightning without the level of assurance in the software that is provided by BAES. BAES have a representative test environment in which this software can be integrated with Lightning hardware and software to provide further assurance on the new MPE software.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Services Contract to provide Software Integration support

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contract contains option to extend the duration of the Contract. This includes Two option periods of One year in duration.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn a negodwyd lle y cyhoeddwyd hysbysiad contract ymlaen llaw

Esboniad:

The Lightning Delivery Team (LDT), part of the UK Ministry of Defence, intends to award a contract to BAE Systems (Operations) Limited (‘BAES’) to provide support to Mission Planning Environment (MPE) software integration. This will involve the running of software trials and developing reports to provide the Authority with evidence to support its safety assurance on the MPE software developed under the Lightning Programme. This evidence then forms the basis of the Authority’s safety case approvals.

It is considered that this requirement can be placed using the Negotiated Procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the UK Defence and Security Public Contracts Regulations 2011. The Lightning Programme Prime Contractor, Lockheed Martin, will only share in-depth software details with BAES due to their position within the Programme. BAES possesses accreditation from LM and the US Government which enables them to access the software in accordance with security requirements. To conduct the level of safety assurance the Authority requires an independent organisation needs to have in-depth access to the software. No independent contractor other BAES would have such access. Significant additional risk would be carried in the operation of the Lightning without the level of assurance in the software that is provided by BAES. BAES have a representative test environment in which this software can be integrated with Lightning hardware and software to provide further assurance on the new MPE software.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 705830450

Teitl: Support to Mission Planning Environment (MPE) Trials

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

01/11/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BAE Systems (Operations) Ltd

BAE - Samlesbury

Samlesbury

UK

NUTS: UKD4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 2 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Lightning Delivery Team

MOD Abbey Wood, NH1, Yew 1c, #1027

Bristol

BS34 8JH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: DESLIGHTNING-Commercial@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72261000Software support servicesSoftware-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru