Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Rhondda Kitchens & Bathrooms Programme

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130040
Cyhoeddwyd gan:
Trivallis
ID Awudurdod:
AA0787
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
14 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Trivallis are seeking to appoint an experienced contractor to the renewal of 123 kitchens and 24 bathrooms, 2 property re wire, 3 additional WC’s and 1 Walk In Showers in a total of 123 properties. These works are being carried out as a result of stock condition surveys which have identified the kitchens and bathrooms in the affected properties as having reached the end of their life cycle. The works will be carried out at properties owned by Trivallis, situated in the geographical area of the Rhondda Cynon Taff. This tender exercise is intended to assist Trivallis in selecting a single, suitable partner to deliver the required works and services.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Trivallis

Ty Pennant, Mill Street,

Pontypridd

CF37 2SW

UK

Lewis Ford

+44 1443494517https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Trivallis

Ty Pennant, Mill Street,

Pontypridd

CF37 2SW

UK


+44 1443494609


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Trivallis

Ty Pennant, Mill Street,

Pontypridd

CF37 2SW

UK


+44 1443494609


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Rhondda Kitchens & Bathrooms Programme

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Trivallis are seeking to appoint an experienced contractor to the renewal of 123 kitchens and 24 bathrooms, 2 property re wire, 3 additional WC’s and 1 Walk In Showers in a total of 123 properties.

These works are being carried out as a result of stock condition surveys which have identified the kitchens and bathrooms in the affected properties as having reached the end of their life cycle.

The works will be carried out at properties owned by Trivallis, situated in the geographical area of the Rhondda Cynon Taff.

This tender exercise is intended to assist Trivallis in selecting a single, suitable partner to deliver the required works and services.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=130040

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39141400 Fitted kitchens
45211310 Bathrooms construction work
45215214 Residential homes construction work
45421151 Installation of fitted kitchens
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per tender documentation

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

TRIV2023-PM093

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 04 - 2023  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130040)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

The Requirement

Please read the Annex 13 - Responsible Procurement Document Dec 22v.4 to support your responses.

Trivallis is a responsible business and making a positive impact on society to improve the social, environmental, economic and financial wellbeing across our communities of Rhondda Cynon Taff and Cardiff Bay is important to us.

A priority for Trivallis is to support our customers through the high cost of living crisis, helping to alleviate poverty by delivering community benefit opportunities. We will work in partnership with you, our constructor partner, to do this.

Please summarise below how you would support in our commitment to give back to our communities through community benefit and social value programmes and provide us with some information on how you have achieved this previously.

Responses to this section will be shared with our Senior Manager Partnerships who will contact you 3 weeks following your agreed contract date to develop an individual community benefit plan with you, if you are successful.

Your response must detail how you propose to meet this requirement

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
39141400 Ceginau gosod Dodrefn a chyfarpar cegin
45421151 Gosod ceginau gosod Gwaith asiedydd
45215214 Gwaith adeiladu cartrefi preswyl Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig ag iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ar gyfer amlosgfeydd a chyfleusterau cyhoeddus
45211310 Gwaith adeiladu ystafelloedd ymolchi Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau aml-annedd a thai unigol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
14 Ebrill 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Trivallis
Dyddiad cyhoeddi:
07 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Trivallis

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.