Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

The Supply of Ceremonial Leather & Plastic

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-033735
Cyhoeddwyd gan:
Leidos Supply Limited
ID Awudurdod:
AA80786
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

In April 2015 the MOD signed a thirteen year contract with Leidos Europe Ltd to provide the procurement and inventory management of commodity items (as well as the storage and distribution services) historically provided in-house by the Logistic Commodities and Services Operating Centre. Leidos, working with the MOD, will transform the way these services are delivered to ensure requirements continue to be met whilst providing best value for money for the department. The organisation delivering these services is known as Team Leidos. Team Leidos would like to make interested suppliers aware that it has awarded tenders for its supply and delivery of Ceremonial Leather & Plastic.

The Defence Clothing Team, which forms part of Leidos Supply Ltd has awarded the tender for the requirement of the supply of Ceremonial Leather & Plastic on behalf of the UK MOD. The estimated value is £702,000 over the 3 year period.

The contract length is 3 Years with no Option Year. The initial 2 years are firm priced with year 3 subject to a Variation of Price (VOP) Clause.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Leidos Supply Limited

8 Monarch Court, The Brooms, Emerson Green

Bristol

UK

E-bost: Rachael.Nicholls@leidos.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://leidos-supply.app.jaggaer.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Supply of Ceremonial Leather & Plastic

Cyfeirnod: LSL/DC/0157

II.1.2) Prif god CPV

19100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Team Leidos are proud to be delivering the logistics commodities and services transformation (LCS(T)) Delivery partner contracts (LCS (T)/0001 dated 16.4.2015) on behalf of the UK Ministry of Defence (the ‘Prime Contract’). Delivery of other parts of the LCS(T) contract are delivered by Leidos Europe Ltd (LEL) and other partners (together ‘Team Leidos’). This requirement is subject to the Public Procurement Regulations and respective advertising action.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 702 694.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

19520000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

In April 2015 the MOD signed a thirteen year contract with Leidos Europe Ltd to provide the procurement and inventory management of commodity items (as well as the storage and distribution services) historically provided in-house by the Logistic Commodities and Services Operating Centre. Leidos, working with the MOD, will transform the way these services are delivered to ensure requirements continue to be met whilst providing best value for money for the department. The organisation delivering these services is known as Team Leidos. Team Leidos would like to make interested suppliers aware that it has awarded tenders for its supply and delivery of Ceremonial Leather & Plastic.

The Defence Clothing Team, which forms part of Leidos Supply Ltd has awarded the tender for the requirement of the supply of Ceremonial Leather & Plastic on behalf of the UK MOD. The estimated value is £702,000 over the 3 year period.

The contract length is 3 Years with no Option Year. The initial 2 years are firm priced with year 3 subject to a Variation of Price (VOP) Clause.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-012439

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: LSL/DC/0157

Teitl: The Supply of Ceremonial Leather and Plastic

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ammo and Company

Unit 17 Off Thompson Drive Gravelly Hill Industrial Park

Birmingham

B248HZ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 702 694.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this is a Contract Award Notice, this contract has now been awarded.

The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Leidos Supply Limited

8 Monarch Court

Bristol

BS167FH

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

UK has no body responsible for appeals or mediation procedures.

N/A

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
19520000 Cynnyrch hygyrch Deunyddiau rwber a phlastig
19100000 Lledr Ffabrigau lledr a thecstil, plastig a deunyddiau rwber

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Rachael.Nicholls@leidos.com
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.