Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
OCID: ocds-kuma6s-127132
ID yr Awdurdod: AA0273
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565.
NB: THE TENDER PROCESS HAS BEEN COMPLETED & THIS IS THE AWARD NOTICE

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Strategic Procurement, Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK

Joanne James

+44 1633656656

procurement@newport.gov.uk

https://www.newport.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565.

NB: THE TENDER PROCESS HAS BEEN COMPLETED & THIS IS THE AWARD NOTICE

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
80570000 Personal development training services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Leaderful Action

Galahad House, Langstone Business Park, Priory Drive,

Newport

NP182HJ

UK
https://www.leaderfulaction.com
Jmg Training & Consultancy

Market House,

Pontrilas

HR20EH

UK
Affinity Connect Limited

8 Farleigh Court, Old Weston Road Flax Bourton,

Bristol

BS481UL

UK
https://www.affinityconnect.org
Premier Partnership

3 Derwent House, Richmond Business Park Sidings Court,

Doncaster

DN45NL

UK
https://premier-partnership.co.uk
Eliesha Training

21B Sophia House, 28 Cathedral Road ,

Cardiff

CF119LJ

UK
https://www.eliesha.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NCC-2022-120

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  14 - 03 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:130039)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@newport.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80570000Personal development training servicesTraining services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC420439: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
Dyddiad Cyhoeddi: 05/12/22
Dyddiad Cau: 16/01/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Council
MAR431233: Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Council

Copyright © GwerthwchiGymru