Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-127132
Cyhoeddwyd gan:
Newport City Council
ID Awudurdod:
AA0273
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565. NB: THE TENDER PROCESS HAS BEEN COMPLETED & THIS IS THE AWARD NOTICE

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Strategic Procurement, Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK

Joanne James

+44 1633656656

procurement@newport.gov.uk

https://www.newport.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply Of Corporate Training, Learning & Development Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

Newport City Council invites tenders from experienced providers for Corporate Training, Learning & Development Courses. The contract will be for a 12-month period with an option to extend for up to a period of one year. The tender documents for this requirement can be accessed via etenderwales, ITT_99565.

NB: THE TENDER PROCESS HAS BEEN COMPLETED & THIS IS THE AWARD NOTICE

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80500000 Training services
80570000 Personal development training services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Leaderful Action

Galahad House, Langstone Business Park, Priory Drive,

Newport

NP182HJ

UK
https://www.leaderfulaction.com
Jmg Training & Consultancy

Market House,

Pontrilas

HR20EH

UK
Affinity Connect Limited

8 Farleigh Court, Old Weston Road Flax Bourton,

Bristol

BS481UL

UK
https://www.affinityconnect.org
Premier Partnership

3 Derwent House, Richmond Business Park Sidings Court,

Doncaster

DN45NL

UK
https://premier-partnership.co.uk
Eliesha Training

21B Sophia House, 28 Cathedral Road ,

Cardiff

CF119LJ

UK
https://www.eliesha.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NCC-2022-120

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  14 - 03 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:130039)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80570000 Gwasanaethau hyfforddiant datblygiad personol Gwasanaethau hyfforddi

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
05 Rhagfyr 2022
Dyddiad Cau:
16 Ionawr 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Newport City Council
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Newport City Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@newport.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.