Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

The Provision of Green Waste Collection and Treatment Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-127582
Cyhoeddwyd gan:
Blaenau Gwent County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0278
Dyddiad cyhoeddi:
16 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
20 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Blaenau Gwent County Borough Council (BGCBC), hereinafter referred to as the Authority, invites Tenders, in accordance with the Authority’s Requirements and subject to the attached terms and conditions to set up a contractual agreement for Green Waste treatment and associated transportation costs. The main aim of the contract is to manage green wastes in line with the waste hierarchy. At the conclusion of the procurement exercise, it is the Council’s intention to award a contract for an initial period of three (3) years with an option to extend for a further period of two (2) years, reviewable on an annual basis subject to performance and funding. CPV: 90500000, 90500000, 90510000, 90514000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Blaenau Gwent County Borough Council

General Offices, Steelworks Road

Ebbw Vale

NP23 6AA

UK

Person cyswllt: Natalie Schofield

Ffôn: +44 1495311556

E-bost: natalie.schofield@blaenau-gwent.gov.uk

NUTS: UKL16

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.blaenau-gwent.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0278

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of Green Waste Collection and Treatment Services

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Blaenau Gwent County Borough Council (BGCBC), hereinafter referred to as the Authority, invites Tenders, in accordance with the Authority’s Requirements and subject to the attached terms and conditions to set up a contractual agreement for Green Waste treatment and associated transportation costs. The main aim of the contract is to manage green wastes in line with the waste hierarchy.

At the conclusion of the procurement exercise, it is the Council’s intention to award a contract for an initial period of three (3) years with an option to extend for a further period of two (2) years, reviewable on an annual basis subject to performance and funding.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

90510000

90514000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL16

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Blaenau Gwent County Borough Council (BGCBC), hereinafter referred to as the Authority, invites Tenders, in accordance with the Authority’s Requirements and subject to the attached terms and conditions to set up a contractual agreement for Green Waste treatment and associated transportation costs. The main aim of the contract is to manage green wastes in line with the waste hierarchy.

At the conclusion of the procurement exercise, it is the Council’s intention to award a contract for an initial period of three (3) years with an option to extend for a further period of two (2) years, reviewable on an annual basis subject to performance and funding.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 40

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 60

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

At the conclusion of the procurement exercise, it is the Council’s intention to award a contract for an initial period of three (3) years with an option to extend for a further period of two (2) years, reviewable on an annual basis subject to performance and funding.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As per tender documents.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As stipulated within the tender documentation.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/04/2023

Amser lleol: 13:00

Place:

Corporate Procurement, The General Offices, Steelworks Road, Ebbw Vale. NP23 6AA.

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Authorised representatives of the awarding Authority only.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Blaenau Gwent County Borough Council is administering this procurement opportunity on Etenderwales.

NB:You must download all documentation directly from the portal, tender documents will not be communicated by any other means.

E-Tender access information:

-Go to https://etenderwales.bravosolution.co.uk

-The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

—The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

—On registering on the Platform the Super User will select a Username and will receive a password.

—The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

—In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

—Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

—Note: If your Organisation is already registered on the Platform then you must not make any additional registration.

Please contact the Helpdesk to gain access to the Platform.

—The Help desk is available Monday-Friday: 8:00-18:00. Telephone: +44 8003684852 e-mail: help@bravosolution.co.uk

—Tenders must be uploaded to the portal by 12:00 noon 20th April 2023. Late submissions will not be considered.

How to find the ITT:

—Once logged in you must click on ‘ITT's Open to all Suppliers'.

—The Etender references for this contract are: Project_51640 and ITT_98823.

—Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender click the ‘Express an Interest button'. This will move the ITT from the ‘Open to all Suppliers' area to the ‘My ITT's' on the home page.

—You will then see the full details of the ITT in the qualification, technical and commercial envelopes along with any relevant documents

in the ‘Attachments' area.

-Tenders are required to provide responses to:

-the selection questionnaire within the Qualification Envelope;

-the method statements within the Technical Envelope; and

-upload the requested pricing information to the Commercial Envelope.

—Should you have any questions on the ITT, please use the ‘Messages' area to contact the buyer directly — Do not contact the named person at the top of this notice.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=127582

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Community Benefits and Well-Being Objectives are considered as key components in maximising social, economic, environmental and cultural benefits within our community. As such, there is a commitment as an Authority to ensuring community benefits and well-being objectives are considered on all our contracts and a common approach is adopted by all, providing a consistent experience for suppliers and maximising value add that can be retained within Blaenau Gwent.

The successful supplier will be expected to embrace Blaenau Gwent’s commitment to delivering community benefits and wider well-being objectives, achievable through a range of measures, including:-

-Targeted Recruitment and Training

-Local Supply Chains, including use of social enterprises

-Community Initiatives and Activity

-Promoting Environmental Benefits

-Ethical Employment

-Contribution to the Community Investment Fund

(WA Ref:127582)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90510000 Gwaredu a thrin sbwriel Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â sbwriel a gwastraff
90514000 Gwasanaethau ailgylchu sbwriel Gwaredu a thrin sbwriel
90500000 Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â sbwriel a gwastraff Gwasanaethau carthffosiaeth, sbwriel, glanhau ac amgylcheddol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
natalie.schofield@blaenau-gwent.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.