Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: WGCD Managed Service for Employee Benefits Schemes
OCID: ocds-kuma6s-130005
ID yr Awdurdod: AA27760
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government - Commercial Delivery
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN) - Ar gyfer lleihau Terfynau Amser
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government Commercial Delivery (WGCD), on behalf of the Welsh Public Sector, wishes to establish a collaborative Framework Agreement for the provision of a Managed Service for Employee Benefit Schemes.
Key Areas are likely to include (but are not limited to):
- Salary Sacrifice Schemes; Cycle to Work, Green Cars, ICT & Mobile Phones, Healthcare & Financial Wellbeing
- Retail & Leisure Discount Scheme
- Reward & Recognition
- Online Benefits Platform
CPV: 75310000, 75310000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Nod yr hysbysiad hwn yw cwtogi’r terfynau amser i dendrau ddod i law

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Llywodraeth Cymru / Welsh Government - Commercial Delivery

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Ffôn: +44 3007900170

E-bost: commercialprocurement.peoplecorporate@gov.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://gov.wales/public-sector-procurement

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

WGCD Managed Service for Employee Benefits Schemes

Cyfeirnod: WGCD-PCS-123-23

II.1.2) Prif god CPV

75310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Welsh Government Commercial Delivery (WGCD), on behalf of the Welsh Public Sector, wishes to establish a collaborative Framework Agreement for the provision of a Managed Service for Employee Benefit Schemes.

Key Areas are likely to include (but are not limited to):

- Salary Sacrifice Schemes; Cycle to Work, Green Cars, ICT & Mobile Phones, Healthcare & Financial Wellbeing

- Retail & Leisure Discount Scheme

- Reward & Recognition

- Online Benefits Platform

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 30 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

75310000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Managed Service for Employee Benefit Schemes.

We are currently working with stakeholders to scope out the specific customer requirements in this area. As such, full details of the benefit schemes required will be included in the Contract Notice.

As part of the pre-tender marketing activities, we would like to meet with interested Managed Service Providers to discuss requirements further.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

21/08/2023

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.5) Dyddiad a drefnwyd ar gyfer dechrau gweithdrefnau dyfarnu

13/10/2023

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers should email commercialprocurement.peoplecorporate@gov.wales to register their interest in this procurement exercise. Registered Suppliers will be invited to participate in Supplier workshops to help develop the tender specification. These suppliers will also be informed when the Contract Notice is released.

It is planned that this framework will be awarded in February 2024.

A full list of NPS Members and Associated Members can be found in the tender documentation.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130005.

(WA Ref:130005)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: commercialprocurement.peoplecorporate@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75310000Benefit servicesCompulsory social security services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - I gyd
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR431238: WGCD Managed Service for Employee Benefits Schemes
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN) - Ar gyfer lleihau Terfynau Amser
Enw'r awdurdod: Llywodraeth Cymru / Welsh Government - Commercial Delivery
Cuddio plant
SEP450663: Employee Benefits (III) Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 15/09/23
Dyddiad Cau: 19/10/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Llywodraeth Cymru / Welsh Government - Commercial Delivery
FEB466111: Employee Benefits (III) Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 07/02/24
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Llywodraeth Cymru / Welsh Government - Commercial Delivery

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru