Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test
OCID: ocds-kuma6s-130038
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test
CPV: 38912000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership

2 Capital Quarter, Tyndall Street

Cardiff

CF10 4BZ

UK

Person cyswllt: Nadine Stokes

Ffôn: +44 2920902253

E-bost: nadine.stokes@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test

II.1.2) Prif god CPV

38912000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

OraQuick HCV test detects antibodies against hepatitis C virus and can be used on oral fluid, finger stick blood, venous blood, plasma or serum, giving results in 20–40 minutes. Eleven published studies showed that the OraQuick HCV has very high sensitivity and specificity

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: As per procurement documents / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

The OraQuick HCV test detects antibodies against hepatitis C virus and can be used on oral fluid, finger stick blood, venous blood, plasma or serum, giving results in 20–40 minutes. Eleven published studies showed that the OraQuick HCV has very high sensitivity and specificity.

There are no alternative suppliers who have the CE marked technology for the OraQuick HCV rapid antibody test.

As such, there are no identified alternative suppliers who can complete all of the following elements as one test:

- The OraQuick HCV rapid antibody test plus absorbent packet

- An OraQuick HCV developer solution (0.75ml phosphate buffered saline solution containing polymers and a antimicrobial agent)

- Reusable test stands

- Collection loops

- Package insert

- Rapid HCV results ready in 20-40 minutes

- The OraQuick HCV test comes with quality control reagents include:

- When each new operator is using the kit

- Whenever a new test it lot is opened

- Whenever the kit storage area falls outside of 2C-30C

- Whenever the kit testing area fall outside of 15C-37C

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-007677

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: N/a

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

1. The Contracting Authority reserves the right to award the contract in whole, in part or annul the tendering process and not award any contract.

(WA Ref:130046)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

NHS Wales Shared Services Partnership on behalf of Public Health Wales NHS Trust will allow a minimum 10 calendar day standstill period between notifying the award decision and awarding the contract.

Unsuccessful tenderers and applicants are entitled to receive reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages of the winning bid and the reasons why the tenderer/applicant was unsuccessful.

Should additional information be required it should be requested of the addressee in section I.1.

Aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the procurement rules have the right to take action in the High Court (England and Wales). Any such action is subject to strict time limits in accordance with the Public Contracts (Amendments) Regulations 2015

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: nadine.stokes@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38912000Automated swab test kitsHygiene monitoring and testing equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR431113: OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
MAR431239: OraSure, OraQuick Hepatitis C antibody, Point of Care test
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru