Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

GDCG2223/33. Ymgyrch Marchnata’r Haf 2023

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 21 Mawrth 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130059
Cyhoeddwyd gan:
University of Wales Trinity Saint David
ID Awudurdod:
AA0343
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
18 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae’r Ganolfan eisiau penodi cwmni i gynnal ymgyrch farchnata yn ystod Mehefin – Medi 2023, er mwyn: Denu dysgwyr newydd 26+ oed i gofrestru ar gyrsiau Mynediad (dechreuwyr) sy’n cychwyn ym mis Medi 2023. Denu dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau penodol Mynediad (dechreuwyr). Annog dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau prif ffrwd ar draws pob lefel. Annog dysgwyr 26+ oed i ddal ati i ddysgu a chofrestru ar gyrsiau newydd Medi. Creu argraff bositif o ddysgu’r Gymraeg.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh, Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies, Rheolwr Caffael

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gwefan Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Blwch Post Sell2Wales / Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GDCG2223/33. Ymgyrch Marchnata’r Haf 2023

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Ganolfan eisiau penodi cwmni i gynnal ymgyrch farchnata yn ystod Mehefin – Medi 2023, er mwyn:

Denu dysgwyr newydd 26+ oed i gofrestru ar gyrsiau Mynediad (dechreuwyr) sy’n cychwyn ym mis Medi 2023.

Denu dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau penodol Mynediad (dechreuwyr).

Annog dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau prif ffrwd ar draws pob lefel.

Annog dysgwyr 26+ oed i ddal ati i ddysgu a chofrestru ar gyrsiau newydd Medi.

Creu argraff bositif o ddysgu’r Gymraeg.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130060 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79340000 Advertising and marketing services
79413000 Marketing management consultancy services
80000000 Education and training services
80580000 Provision of language courses
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

GDCG2223/33

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130060)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80580000 Darparu cyrsiau iaith Gwasanaethau hyfforddi
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
79340000 Gwasanaethau hysbysebu a marchnata Ymchwil marchnad ac ymchwil economaidd; arolygon barn ac ystadegau
79413000 Gwasanaethau ymgynghori ar reoli marchnata Gwasanaethau ymgynghori ar fusnes a rheoli

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
21/03/2023 09:46
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 17/04/2023 12:00 to 18/04/2023 12:00.

Wedi'i gywiro i adlewyrchu dogfennau / Corrected to reflect documents.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

xlsx
xlsx51.32 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx131.02 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx1.99 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx141.85 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx117.36 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx1.99 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx
docx69.85 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf928.28 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx69.98 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf918.45 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.