Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GDCG2223/33. Ymgyrch Marchnata’r Haf 2023
OCID: ocds-kuma6s-130059
ID yr Awdurdod: AA0343
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 18/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae’r Ganolfan eisiau penodi cwmni i gynnal ymgyrch farchnata yn ystod Mehefin – Medi 2023, er mwyn:
Denu dysgwyr newydd 26+ oed i gofrestru ar gyrsiau Mynediad (dechreuwyr) sy’n cychwyn ym mis Medi 2023.
Denu dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau penodol Mynediad (dechreuwyr).
Annog dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau prif ffrwd ar draws pob lefel.
Annog dysgwyr 26+ oed i ddal ati i ddysgu a chofrestru ar gyrsiau newydd Medi.
Creu argraff bositif o ddysgu’r Gymraeg.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh, Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies, Rheolwr Caffael

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gwefan Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Blwch Post Sell2Wales / Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GDCG2223/33. Ymgyrch Marchnata’r Haf 2023

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Ganolfan eisiau penodi cwmni i gynnal ymgyrch farchnata yn ystod Mehefin – Medi 2023, er mwyn:

Denu dysgwyr newydd 26+ oed i gofrestru ar gyrsiau Mynediad (dechreuwyr) sy’n cychwyn ym mis Medi 2023.

Denu dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau penodol Mynediad (dechreuwyr).

Annog dysgwyr 18-25 oed i gofrestru ar gyrsiau prif ffrwd ar draws pob lefel.

Annog dysgwyr 26+ oed i ddal ati i ddysgu a chofrestru ar gyrsiau newydd Medi.

Creu argraff bositif o ddysgu’r Gymraeg.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130060 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79340000 Advertising and marketing services
79413000 Marketing management consultancy services
80000000 Education and training services
80580000 Provision of language courses
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

GDCG2223/33

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130060)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
21/03/23 09:46Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 17/04/2023 12:00 to 18/04/2023 12:00.

Wedi'i gywiro i adlewyrchu dogfennau / Corrected to reflect documents.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics
80000000Education and training servicesEducation
79413000Marketing management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
80580000Provision of language coursesTraining services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23GDCG2223.33. Document 1 - Tendering Information and InstructionsDocument 1 - Tendering Information and Instructions128.83 KB19
17/03/23GDCG2223.33. Document 2 - Tender SpecificationDocument 2 - Tender Specification1.99 MB31
17/03/23GDCG2223.33. Document 3 - Terms and ConditionsDocument 3 - Terms and Conditions117.36 KB12
17/03/23GDCG2223.33. Dogfen 1 - CyfarwyddiadauDogfen 1 - Cyfarwyddiadau141.85 KB9
17/03/23GDCG2223.33. Document 2 - Tender SpecificationDogfen 2 - Manyleb Tendr1.99 MB13
17/03/23GDCG2223.33. Dogfen 3 - Telerau ac AmodauDogfen 3 - Telerau ac Amodau131.02 KB9
17/03/23GDCG2223.33. Rhestr Brisio - Pricing ScheduleRhestr Brisio / Pricing Schedule51.32 KB12
17/03/23Appendix 1 - Brand Guidelines (Eng)Appendix 1918.45 KB11
17/03/23Appendix 2 - Research March 2023Appendix 269.98 KB10
17/03/23Atodiad 1 - Canllawiau Brand (Cym)Atodiad 1928.28 KB10
17/03/23Atodiad 2 - Ymchwil Mawrth 2023Atodiad 269.85 KB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru