Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Q12 Award of Direct Production Harvesting - Dynamic Purchasing System

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130058
Cyhoeddwyd gan:
Natural Resources Wales
ID Awudurdod:
AA0110
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

NRW is seeking to award a Dynamic Purchasing System (DPS) in order to procure a Direct Production Harvesting Service, which includes felling, processing and extraction of trees to roadside, to a timber specification as set by NRW, to support roadside timber contracts. The service will also include the mechanised mulching/vegetation management service ready to respond to the clearance of infections of smaller diameter trees, (Phyto/Chalara/Dothistroma). This will be reactive work as and when required by NRW CPV: 77211100, 03400000, 77200000, 77211200, 03419000, 03400000, 77200000, 77211200, 03419000, 03440000, 77200000, 77211200, 03419000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Welsh Government Sponsored Body

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Q12 Award of Direct Production Harvesting - Dynamic Purchasing System

Cyfeirnod: 42243

II.1.2) Prif god CPV

77211100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NRW is seeking to award a Dynamic Purchasing System (DPS) in order to procure a Direct Production Harvesting Service, which includes felling, processing and extraction of trees to roadside, to a timber specification as set by NRW, to support roadside timber contracts. The service will also include the mechanised mulching/vegetation management service ready to respond to the clearance of infections of smaller diameter trees, (Phyto/Chalara/Dothistroma). This will be reactive work as and when required by NRW

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

North Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

03400000

77200000

77211200

03419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL11

UKL12

UKL13

UKL23


Prif safle neu fan cyflawni:

North Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of the requirement is to ensure that NRW meets its statutory duties and provides a Harvesting service for North Wales. This will also include manual felling, winch and banksmen provision, for clearfell and thinning. Contractors will plan harvesting operations and prepare a detailed Method Statement and Risk Assessment for all harvesting activities within the required coupes, to the satisfaction of the Forestry Operations Contracts manager

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40 (+/-40%)

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Mid Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

03400000

77200000

77211200

03419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL2

UKL24


Prif safle neu fan cyflawni:

Mid Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of the requirement is to ensure that NRW meets its statutory duties and provides a Harvesting service for Mid Wales. This will also include manual felling, winch and banksmen provision, for clearfell and thinning. Contractors will plan harvesting operations and prepare a detailed Method Statement and Risk Assessment for all harvesting activities within the required coupes, to the satisfaction of the Forestry Operations Contracts manager

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40 (+/-40%)

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

South Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

03440000

77200000

77211200

03419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15

UKL16

UKL17

UKL18

UKL21

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

South Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of the requirement is to ensure that NRW meets its statutory duties and provides a Harvesting service for South Wales. This will also include manual felling, winch and banksmen provision, for clearfell and thinning. Contractors will plan harvesting operations and prepare a detailed Method Statement and Risk Assessment for all harvesting activities within the required coupes, to the satisfaction of the Forestry Operations Contracts manager.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40 (+/-40%)

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 231-566744

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: North Wales

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

11/02/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A.J.Butler Contracting Ltd

MARCHOLWS, PENIEL

CARMARTHEN

SA327AA

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Euroforest Ltd

Karlstad House, 3 Merchants Drive

Carlisle

CA30JW

UK

NUTS: UKD1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TW & GW EVANS LTD

9 MAES CAENOG , CLOCAENOG

RUTHIN

LL152AU

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Smerdon Tree Services Ltd

The Old School, Commercial Street

Bedlinog

CF466RF

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

EB DAVIES TIMBER LTD

EB DAVIES TIMBER LTD, BRYNBANWY LLANGADFAN

WELSHPOOL

SY210PU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

FORESTRY SERVICES LTD

FORESTRY SERVICES LTD, 25 SEVERN STREET

WELSHPOOL

SY217AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

I & Jm Pass& Sons ltd

dolgamfa farm, ystumtuen

ABERYSTWYTH

SY233ae

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Powerline Services (MLJ) Ltd

Hollywell Business Park, Stoke Prior

Leominster

HR60NF

UK

NUTS: UKG11

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GMD Forestry Ltd

3 pen y bryn, bontuchel

ruthin

ll152bh

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Robins Timber Contracting

31, College View

Llandovery

SA200BD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

M C THOMAS SONS

Claymore, Croeslan

Llandysul

SA444SS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tree Finesse

13 New Houses, Pantygasseg

Pontypool

NP46UH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jones&Jones

Gwynfa, Bryncrug

Tywyn

LL369PH

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 12 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Mid Wales

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

09/05/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A.J.Butler Contracting Ltd

MARCHOLWS, PENIEL

CARMARTHEN

SA327AA

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Euroforest Ltd

Karlstad House, 3 Merchants Drive

Carlisle

CA30JW

UK

NUTS: UKD1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TW & GW EVANS LTD

9 MAES CAENOG , CLOCAENOG

RUTHIN

LL152AU

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Smerdon Tree Services Ltd

The Old School, Commercial Street

Bedlinog

CF466RF

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

EB DAVIES TIMBER LTD

EB DAVIES TIMBER LTD, BRYNBANWY LLANGADFAN

WELSHPOOL

SY210PU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

FORESTRY SERVICES LTD

FORESTRY SERVICES LTD, 25 SEVERN STREET

WELSHPOOL

SY217AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

I & Jm Pass& Sons ltd

dolgamfa farm, ystumtuen

ABERYSTWYTH

SY233ae

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Powerline Services (MLJ) Ltd

Hollywell Business Park, Stoke Prior

Leominster

HR60NF

UK

NUTS: UKG11

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GMD Forestry Ltd

3 pen y bryn, bontuchel

ruthin

ll152bh

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Robins Timber Contracting

31, College View

Llandovery

SA200BD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

M C THOMAS SONS

Claymore, Croeslan

Llandysul

SA444SS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tree Finesse

13 New Houses, Pantygasseg

Pontypool

NP46UH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jones&Jones

Gwynfa, Bryncrug

Tywyn

LL369PH

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 12 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: South Wales

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

09/05/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A.J.Butler Contracting Ltd

MARCHOLWS, PENIEL

CARMARTHEN

SA327AA

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Euroforest Ltd

Karlstad House, 3 Merchants Drive

Carlisle

CA30JW

UK

NUTS: UKD1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TW & GW EVANS LTD

9 MAES CAENOG , CLOCAENOG

RUTHIN

LL152AU

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Smerdon Tree Services Ltd

The Old School, Commercial Street

Bedlinog

CF466RF

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

EB DAVIES TIMBER LTD

EB DAVIES TIMBER LTD, BRYNBANWY LLANGADFAN

WELSHPOOL

SY210PU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

FORESTRY SERVICES LTD

FORESTRY SERVICES LTD, 25 SEVERN STREET

WELSHPOOL

SY217AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

I & Jm Pass& Sons ltd

dolgamfa farm, ystumtuen

ABERYSTWYTH

SY233ae

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Powerline Services (MLJ) Ltd

Hollywell Business Park, Stoke Prior

Leominster

HR60NF

UK

NUTS: UKG11

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

GMD Forestry Ltd

3 pen y bryn, bontuchel

ruthin

ll152bh

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Robins Timber Contracting

31, College View

Llandovery

SA200BD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

M C THOMAS SONS

Claymore, Croeslan

Llandysul

SA444SS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tree Finesse

13 New Houses, Pantygasseg

Pontypool

NP46UH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jones&Jones

Gwynfa, Bryncrug

Tywyn

LL369PH

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Chapel Tree Services Ltd

9 Willow Close, Coughton

Ross on Wye

HR95WG

UK

NUTS: UKG11

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 12 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The procurement process to establish the Dynamic Purchasing System for DP Harvesting Services was undertaken in accordance with the Public Contract Regulations 2015 (the Regulations) in line with the Restricted Procedure Regulation 28 and Dynamic Purchasing Systems Regulation 34. The following list sets out the contractors awarded under this DPS for Q12:

0

INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN EXPRESSION OF INTEREST/COMPLETING THE PQQ FOR DP HARCESTING ONGOING JOINING STAGE - PQQ:

1. Tenderers should register on the eTendering portal https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Once registered, suppliers must express their interest as follows:

a. Login to the etendering portal.

b. Select PQQ_32927

c. Select PQQ's Open to all suppliers

d. Access the listing relating to the contract PQQ: PQQ_32927 and view details.

e. Click on 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left hand side of the page.

3. Once you have expressed your interest, the PQQ will move to 'My PQQs', where you can download and where you can construct your reply as instructed.

4. For any support in submitting your expression of interest, please contact the eTendering helpdesk on 08003684852 or at help@bravosolution.co.uk

(WA Ref:57550)

(WA Ref:130058)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

The Royal Courts Of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
77211200 Cludo boncyffion yn y goedwig Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â choedwigo
03419000 Coed Pren
03440000 Cynhyrchion coedwigaeth Cynhyrchion coedwigaeth a choedwigo
03400000 Cynhyrchion coedwigaeth a choedwigo Cynhyrchion amaethyddol, ffermio, pysgota, coedwigaeth a chynhyrchion cysylltiedig
77200000 Gwasanaethau coedwigaeth Gwasanaethau amaethyddol, coedwigaeth, garddwriaeth, dyframaeth a gwenynyddiaeth
77211100 Gwasanaethau cynaeafu coed Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â choedwigo

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.