Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Upgrades to the rear garden area at 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. CF64 4QY
OCID: ocds-kuma6s-130033
ID yr Awdurdod: AA0275
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 14/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen Uwchraddio ardal yr ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK

Richard Stopgate

+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Upgrades to the rear garden area at 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. CF64 4QY

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen Uwchraddio ardal yr ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130035 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39113300 Bench seats
45233253 Surface work for footpaths
45246400 Flood-prevention works
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae'r Gwaith yn cynnwys Uwchraddio'r ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd ym Mro Morgannwg.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM083/19

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgan argyfwng Hinsawdd a Natur ac mae wedi ymrwymo i weithio gyda chyflenwyr sy’n cyfrannu at ein taith tuag at Ddi-Garbon Net”

Gellir cyflwyno tendrau yn Gymraeg, ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.

(WA Ref:130035)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
17/03/23 10:29Question and Answers deadline change

The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 10/04/2023 12:00
New question submission deadline: 07/04/2023 12:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39113300Bench seatsMiscellaneous seats and chairs
45246400Flood-prevention worksRiver regulation and flood control works
45233253Surface work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/231. Preliminaries CammsC -2-3Preliminar25.19 KB7
17/03/231. RFQ - inc Appendix A & D CammSC 2-3RFQ612.02 KB8
17/03/232. Appendix E Pricing schedules CammsC 2-3Appendix E174.00 KB8
17/03/232. Appendix G PCI Camm2-3Appendix G421.50 KB7
17/03/233. Appendix F General & Standard Conditions of contract CammsC 2-3Appendix F206.58 KB5

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru