Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Upgrades to the rear garden area at 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. CF64 4QY

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130033
Cyhoeddwyd gan:
Vale of Glamorgan Council
ID Awudurdod:
AA0275
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
14 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen Uwchraddio ardal yr ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK

Richard Stopgate

+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Upgrades to the rear garden area at 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. CF64 4QY

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen Uwchraddio ardal yr ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130035 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39113300 Bench seats
45233253 Surface work for footpaths
45246400 Flood-prevention works
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae'r Gwaith yn cynnwys Uwchraddio'r ardd gefn yn 2-3 Camms Corner, Dinas Powys. I gynnwys gwelliannau i atal llifogydd o amgylch y llwybrau troed a chreu mannau eistedd newydd ym Mro Morgannwg.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM083/19

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgan argyfwng Hinsawdd a Natur ac mae wedi ymrwymo i weithio gyda chyflenwyr sy’n cyfrannu at ein taith tuag at Ddi-Garbon Net”

Gellir cyflwyno tendrau yn Gymraeg, ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.

(WA Ref:130035)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45233253 Gwaith ar yr wyneb ar gyfer llwybrau troed Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag adeiladu
45246400 Llifoleuadau Gwaith rheoli afonydd a llifogydd
39113300 Seddi mainc Seddi a chadeiriau amrywiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
17/03/2023 10:29
Question and Answers deadline change
The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 10/04/2023 12:00
New question submission deadline: 07/04/2023 12:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx612.02 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx25.19 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
doc
doc421.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
xls
xls174.00 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.