Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Replacement roof coverings, external render work external paths & external decoration
OCID: ocds-kuma6s-130031
ID yr Awdurdod: AA0275
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 04/05/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen y to Newydd
gorchuddion, gwaith rendrad allanol llwybrau allanol ac addurniadau allanol.to
Maisonette's 5-6 Croft John, Penmarc, CF62 6BQ. & Ty Mid Terrace 2 Croft
John, Penmarc, CF62 6BQ.)

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK

Richard Stopgate

+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Vale of Glamorgan Council

Civic Offices, Holton Road,

BARRY

CF63 4RU

UK


+44 1446700111


http://www.valeofglamorgan.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Replacement roof coverings, external render work external paths & external decoration

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Bro Morgannwg (“y Cyngor”) angen y to Newydd

gorchuddion, gwaith rendrad allanol llwybrau allanol ac addurniadau allanol.to

Maisonette's 5-6 Croft John, Penmarc, CF62 6BQ. & Ty Mid Terrace 2 Croft

John, Penmarc, CF62 6BQ.)

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130032 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45233253 Surface work for footpaths
45261900 Roof repair and maintenance work
45451000 Decoration work
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Bydd y Gwaith yn cynnwys y gorchuddion to newydd, gwaith rendrad allanol,

llwybrau allanol ac addurniadau allanol i Maisonette's 5-6 Croft John,

Penmarc, CF62 6BQ. & Ty Mid Terrace 2 Croft John, Penmarc, CF62

6BQ.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see attached tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM068/19

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 05 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgan argyfwng Hinsawdd a Natur ac mae wedi ymrwymo i weithio gyda chyflenwyr sy’n cyfrannu at ein taith tuag at Ddi-Garbon Net”

Gellir cyflwyno tendrau yn Gymraeg, ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na thendr a gyflwynir yn Saesneg.

(WA Ref:130032)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45451000Decoration workOther building completion work
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45233253Surface work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/235. Appendix G PCI Croft JAppendix G426.50 KB7
17/03/231. Preliminaries Croft JPreliminaries25.29 KB8
17/03/232. Appendix B Form of Tender Croft Jappendix B22.35 KB6
17/03/232. Appendix E Pricing schedule Croft Jappendix E4.38 MB7
17/03/233 Appendix C. PQQ Croft JAppendix C802.50 KB6
17/03/233. Appendix F General & Standard Conditions of contract Croft Jappendix F206.69 KB5
17/03/234. Appendix D TR Croft Jappendix D88.50 KB5
17/03/234. JCT Minor Works (MW) Croft JJCT Minor Works70.43 KB6
17/03/231. ITT- Incorporating Appendix A Croft JITT809.00 KB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru