Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project ; Bespoken Biosecurity Washdown Station

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130064
Cyhoeddwyd gan:
North Wales Wildlife Trust
ID Awudurdod:
AA80047
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
17 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project wishes to appoint an organisation to design, build and install a bespoke biosecurity washdown station at TNR Outdoors in Llangollen to clean paddlesport equipment to remove invasive plant and animal matter. This project will facilitate NWREPP's aims of providing exemplar biosecurity to increase the understanding and uptake of biosecurity for freshwater users.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

Charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

Charlie.Richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project ; Bespoken Biosecurity Washdown Station

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project wishes to appoint an organisation to design, build and install a bespoke biosecurity washdown station at TNR Outdoors in Llangollen to clean paddlesport equipment to remove invasive plant and animal matter. This project will facilitate NWREPP's aims of providing exemplar biosecurity to increase the understanding and uptake of biosecurity for freshwater users.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130064.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

one bespoke biosecurity washdown station

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Only applications using the attached standardised form will be considered.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CR/53/6511

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 04 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130064)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: This project is funded by SMS.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Biosecurity Washdown Station Tender

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90000000 Gwasanaethau carthffosiaeth, sbwriel, glanhau ac amgylcheddol Amgylchedd a Glanweithdra

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1013 Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
17 Ebrill 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
North Wales Wildlife Trust
Dyddiad cyhoeddi:
19 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
North Wales Wildlife Trust

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
Charlie.Richards@northwaleswildlifetrust.org.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx3.85 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.