Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project ; Bespoken Biosecurity Washdown Station
OCID: ocds-kuma6s-130064
ID yr Awdurdod: AA80047
Cyhoeddwyd gan: North Wales Wildlife Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 17/04/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project wishes to appoint an organisation to design, build and install a bespoke biosecurity washdown station at TNR Outdoors in Llangollen to clean paddlesport equipment to remove invasive plant and animal matter. This project will facilitate NWREPP's aims of providing exemplar biosecurity to increase the understanding and uptake of biosecurity for freshwater users.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

Charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

Charlie.Richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


North Wales Wildlife Trust

INNS, Llys Garth, Bangor,

Bangor

LL57 2RT

UK

Charlie Richards

+44 1248351541

charlie.richards@northwaleswildlifetrust.org.uk

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project ; Bespoken Biosecurity Washdown Station

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NWWT's North Wales Resilient Ecosystem Pilot Project wishes to appoint an organisation to design, build and install a bespoke biosecurity washdown station at TNR Outdoors in Llangollen to clean paddlesport equipment to remove invasive plant and animal matter. This project will facilitate NWREPP's aims of providing exemplar biosecurity to increase the understanding and uptake of biosecurity for freshwater users.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130064.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

one bespoke biosecurity washdown station

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Only applications using the attached standardised form will be considered.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CR/53/6511

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     17 - 04 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130064)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: This project is funded by SMS.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Biosecurity Washdown Station Tender

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90000000Sewage, refuse, cleaning and environmental servicesEnvironment and Sanitation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23Biosecurity Washdown Station TenderCR/53/6511 Bespoke Biosecurity Washdown station tender application form3.85 MB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru