Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Painting Cyclical and Maintenance - PV423
OCID: ocds-kuma6s-130043
ID yr Awdurdod: AA0869
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 10/05/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Decoration of External Properties, Internal Communal areas and associated works with Cyclical Decoration and General Maintenance. Newport Gwent & Surrounding Areas
Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents
PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK
https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Procurement , Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP202DW

UK

Sarah Bull

+44 7719997206

sarah.bull@newportcityhomes.com


https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5
https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Painting Cyclical and Maintenance - PV423

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Decoration of External Properties, Internal Communal areas and associated works with Cyclical Decoration and General Maintenance. Newport Gwent & Surrounding Areas

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45442100 Painting work
45442110 Painting work of buildings
45442121 Painting work of structures
45442180 Repainting work
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NCH/AIMP/2241

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 05 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

(WA Ref:130043)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sarah.bull@newportcityhomes.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45442100Painting workApplication work of protective coatings
45442110Painting work of buildingsApplication work of protective coatings
45442121Painting work of structuresApplication work of protective coatings
45442180Repainting workApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru