Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Painting Cyclical and Maintenance - PV423

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130043
Cyhoeddwyd gan:
Newport City Homes
ID Awudurdod:
AA0869
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
10 Mai 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Decoration of External Properties, Internal Communal areas and associated works with Cyclical Decoration and General Maintenance. Newport Gwent & Surrounding Areas Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Procurement , Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP202DW

UK

Sarah Bull

+44 7719997206

sarah.bull@newportcityhomes.com


https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5
https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Painting Cyclical and Maintenance - PV423

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Decoration of External Properties, Internal Communal areas and associated works with Cyclical Decoration and General Maintenance. Newport Gwent & Surrounding Areas

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45442100 Painting work
45442110 Painting work of buildings
45442121 Painting work of structures
45442180 Repainting work
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

PLEASE USE THE LINK TO ACCESS THE FULL TENDER PACK

https://nch.delta-esourcing.com/respond/8E2N8952P5

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NCH/AIMP/2241

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 05 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

(WA Ref:130043)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see ITT documents for further details they can be downloaded from the Delta e-sourcing portal. Please contact the email address detailed if you have any trouble accessing these documents

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45442180 Gwaith ailbaentio Gwaith taenu araenau amddiffynnol
45442100 Gwaith paentio Gwaith taenu araenau amddiffynnol
45442110 Gwaith paentio adeiladau Gwaith taenu araenau amddiffynnol
45442121 Gwaith paentio strwythurau Gwaith taenu araenau amddiffynnol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
10 Mai 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Newport City Homes
Dyddiad cyhoeddi:
27 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Newport City Homes

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
sarah.bull@newportcityhomes.com
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.