Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Project Manager, Gwrando Programme
OCID: ocds-kuma6s-130071
ID yr Awdurdod: AA0543
Cyhoeddwyd gan: Arts Council Of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 05/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Project manager for Gwrando, an arts initiative to listen to endangered indigenous languages of the world aligned with the UN Decade of Indigenous Languages.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Arts Council Of Wales

Bute Place,

Cardiff

CF10 5AL

UK

Wales Arts International

+44 2920441326


+44 2920441400
https://www.wai.org.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Arts Council Of Wales

Wales Arts International , Bute Place,

Cardiff

CF10 5AL

UK


+44 2920441326


+44 2920441400
https://www.wai.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Arts Council Of Wales

Bute Place,

Cardiff

CF10 5AL

UK


+44 2920441326


+44 2920441400
http://www.artswales.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Project Manager, Gwrando Programme

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Project manager for Gwrando, an arts initiative to listen to endangered indigenous languages of the world aligned with the UN Decade of Indigenous Languages.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130072 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

92000000 Recreational, cultural and sporting services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£20,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Successful bids will provide practical evidence of the following:

Project management experience including managing budgets

Experience of undertaking desk research

Experience of event management and organizing and facilitating workshops and discussions

Experience of a co-design approach to developing plans or tools

Experience of relationship management and supporting communications, including working and communicating effectively with a range of stakeholders

An understanding of working with indigenous languages

Proficiency in Welsh language skills (Understanding, Reading, Writing, Speaking)

International experience and of working with diverse cultures and minority languages

A good understanding of the arts in Wales

The capacity to begin the work quickly and to work intensively to meet deadlines

Representing good value for money

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130072)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
17/03/23 13:15REPLACED FILE: Invitation to Tender Gwrando Project Manager

Invitation to Tender: Gwrando Project Manager
17/03/23 13:16REPLACED FILE: Gwahoddiad i Dendro Terfynol RhP Gwrando

Gwahoddiad i Dendro Gwrando
17/03/23 13:42REPLACED FILE: Invitation to Tender Gwrando Project Manager

Invitation to Tender: Gwrando Project Manager
17/03/23 13:43REPLACED FILE: Gwahoddiad i Dendro Terfynol RhP Gwrando

Gwahoddiad i Dendro Gwrando
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92000000Recreational, cultural and sporting servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23Invitation to Tender Gwrando Project Manager Invitation to Tender: Gwrando Project Manager266.26 KB9
17/03/23Gwahoddiad i Dendro Terfynol RhP GwrandoGwahoddiad i Dendro Gwrando236.71 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
17/03/23Invitation to Tender Gwrando Project ManagerInvitation to Tender: Gwrando Project Manager164.76 KB
17/03/23Gwahoddiad i Dendro Terfynol RhP GwrandoGwahoddiad i Dendro Gwrando159.08 KB
17/03/23Invitation to Tender Gwrando Project ManagerInvitation to Tender: Gwrando Project Manager265.30 KB
17/03/23Gwahoddiad i Dendro Terfynol RhP GwrandoGwahoddiad i Dendro Gwrando236.61 KB

Copyright © GwerthwchiGymru