Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Station Safe Haven Project
OCID: ocds-kuma6s-130073
ID yr Awdurdod: AA0360
Cyhoeddwyd gan: South Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Introduce an emergency contact facility on all fire stations in SWFRS for those under threat of violence and in the wake of the devastating killings of Sabina Nessa and Sarah Everard. The facility needs to be accessible and easy to use by members of the public who are initially seeking sanctuary. The objectives of this project are to:
1. Create safe havens on every fire station
2. Provide sanctuary for those fleeing from threat of violence
3. Provide a 999 contact mechanism
4. Work with emergency service colleagues to triage incident
This procurement aims to achieve the effective installation of a “button box facility” on each of SWFRS stations, supported by signage communicating its purpose and guidance for use.
The contract will be in place for an initial period of Five years with options to extend for up to a further five years. All prices submitted shall be regarded as firm prices for the initial term of Five Years.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Wales Fire and Rescue Service

Procurement, South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant,

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Lee Bunkham

+44 1443232000

l-bunkham@southwales-fire.gov.uk

+44 1443232180

https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Station Safe Haven Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Introduce an emergency contact facility on all fire stations in SWFRS for those under threat of violence and in the wake of the devastating killings of Sabina Nessa and Sarah Everard. The facility needs to be accessible and easy to use by members of the public who are initially seeking sanctuary. The objectives of this project are to:

1. Create safe havens on every fire station

2. Provide sanctuary for those fleeing from threat of violence

3. Provide a 999 contact mechanism

4. Work with emergency service colleagues to triage incident

This procurement aims to achieve the effective installation of a “button box facility” on each of SWFRS stations, supported by signage communicating its purpose and guidance for use.

The contract will be in place for an initial period of Five years with options to extend for up to a further five years. All prices submitted shall be regarded as firm prices for the initial term of Five Years.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130073.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32570000 Communications equipment
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

47 Fire Stations within South Wales Region

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per tender pack

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SWITQ138A

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   05 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130073)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITQ Part 1 - English
ITQ Part 2 - English
Appendix 1 - Business Continuity Audit Report (Light Touch)
Appendix 2 - South Wales FRS - Contract Terms and Conditions for Goods and Services

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
09/06/23 09:22Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 14/04/2023 is no longer applicable.

No responses received by the official closing date and time.
Prif Gyswllt: l-bunkham@southwales-fire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32570000Communications equipmentTelecommunications equipment and supplies

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23 ITQ Part 1 - English ITQ Part 1594.50 KB3
17/03/23 ITQ Part 2 - English ITQ Part 2620.50 KB2
17/03/23 Appendix 1 - Business Continuity Audit Report (Light Touch) Appendix 1 - BCP99.89 KB2
17/03/23 Appendix 2 - South Wales FRS - Contract Terms and Conditions for Goods and Services Appendix 2 - T&C's821.00 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru