Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fixed Electrical Installation Testing and Condition Report Contract
OCID: ocds-kuma6s-129787
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 17/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028.
CPV: 71314100, 45311100, 45310000, 50711000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cyngor Gwynedd (Council)

Tîm Categori Corfforaethol / Corporate Category Team, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Ffôn: +44 1286679773

E-bost: TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru

NUTS: UKL12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0361

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Property Maintenance

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Fixed Electrical Installation Testing and Condition Report Contract

II.1.2) Prif god CPV

71314100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45311100

45310000

50711000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality Weighting / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

CY

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 17/04/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2028

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

ITT REFERENCE

The relevant ITT number in eTenderWales is: itt_101683

----------

SUPPLIER INSTRUCTIONS - HOW TO EXPRESS INTEREST IN THIS TENDER -

1. Register your company on the eTenderwales portal (this is only required once) - Browse to the eSourcing Portal:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk and click the “Click here to register” link

- Accept the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete. You will shortly receive an email with your unique password (please keep

this secure)

2. To express an Interest in the tender :

- Login to the portal with the username/password and click the “Open Access PQQs/ITTs” link. (These are Pre-Qualification

Questionnaires open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT to access the content and click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the

page.

- This will move the PQQ/ITT into your “My PQQs/ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the PQQ/ITT code, you can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box

3. Responding to the tender - You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the PQQ/ITT

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon–Fri (8am– 6pm) on: - eMail:

help@bravosolution.co.uk - Phone: 0800 069 8634

If you have a question regarding the tender itself, please use the messaging facility within the system.

----------

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=129787

(WA Ref:129787)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45310000Electrical installation workBuilding installation work
71314100Electrical servicesEnergy and related services
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru