Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Fixed Electrical Installation Testing and Condition Report Contract

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Hydref 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-129787
Cyhoeddwyd gan:
Cyngor Gwynedd Council
ID Awudurdod:
AA0361
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
19 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028. CPV: 71314100, 45311100, 45310000, 50711000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cyngor Gwynedd (Council)

Tîm Categori Corfforaethol / Corporate Category Team, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Ffôn: +44 1286679773

E-bost: TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru

NUTS: UKL12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0361

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Property Maintenance

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Fixed Electrical Installation Testing and Condition Report Contract

II.1.2) Prif god CPV

71314100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45311100

45310000

50711000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this Contract is to carry out condition testing and reporting of fixed electrical installations in buildings (commercial and domestic) managed by the Maintenance and Compliance Service – Housing and Property Department, Cyngor Gwynedd, for the period 2023-2028.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality Weighting / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

CY

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 17/04/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2028

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

ITT REFERENCE

The relevant ITT number in eTenderWales is: itt_101683

----------

SUPPLIER INSTRUCTIONS - HOW TO EXPRESS INTEREST IN THIS TENDER -

1. Register your company on the eTenderwales portal (this is only required once) - Browse to the eSourcing Portal:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk and click the “Click here to register” link

- Accept the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete. You will shortly receive an email with your unique password (please keep

this secure)

2. To express an Interest in the tender :

- Login to the portal with the username/password and click the “Open Access PQQs/ITTs” link. (These are Pre-Qualification

Questionnaires open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT to access the content and click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the

page.

- This will move the PQQ/ITT into your “My PQQs/ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the PQQ/ITT code, you can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box

3. Responding to the tender - You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the PQQ/ITT

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon–Fri (8am– 6pm) on: - eMail:

help@bravosolution.co.uk - Phone: 0800 069 8634

If you have a question regarding the tender itself, please use the messaging facility within the system.

----------

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=129787

(WA Ref:129787)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45310000 Gwaith gosod trydanol Gwaith gosod ar gyfer adeiladau
45311100 Gwaith gwifro trydanol Gwaith gwifro a ffitio trydanol
50711000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol adeiladau Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod trydanol a mecanyddol adeiladau
71314100 Gwasanaethau trydanol Ynni a gwasanaethau cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1012 Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
19 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad cyhoeddi:
20 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw Awdurdod:
Cyngor Gwynedd Council

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
20/10/2023 11:42
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 17/04/2023 is no longer applicable.

This notice has been cancelled due to non-award.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.