Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-125832
Cyhoeddwyd gan:
Bron Afon Community Housing Ltd
ID Awudurdod:
AA0811
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool. The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bron Afon Community Housing Ltd

Ty Bron Afon, William Brown Close, Llantarnam Industrial Park,

Cwmbran

NP44 3AB

UK

Procurement team

+44 1633620111


http://www.bronafon.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn

2.2

Disgrifiad o'r contract

The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool.

The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39141000 Kitchen furniture and equipment
39141400 Fitted kitchens
44621110 Central-heating radiators
44621220 Central-heating boilers
45232141 Heating works
45421151 Installation of fitted kitchens
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


BA1356
Torfaen Maintenance Services Limited

Unit 87 Springvale Ind Est, Cwmbran,

Torfaen

NP445BH

UK

Penybryn Heating and Kitchen5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_98729

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  05 - 01 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:130079)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44621220 Boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
39141400 Ceginau gosod Dodrefn a chyfarpar cegin
39141000 Dodrefn a chyfarpar cegin Dodrefn domestig
45421151 Gosod ceginau gosod Gwaith asiedydd
45232141 Gweithfeydd cynhesu Gwaith ategol ar gyfer piblinellau a cheblau
44621110 Rheiddiaduron gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
21 Hydref 2022
Dyddiad Cau:
11 Tachwedd 2022 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Bron Afon Community Housing Ltd
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Bron Afon Community Housing Ltd

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.