Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
OCID: ocds-kuma6s-125832
ID yr Awdurdod: AA0811
Cyhoeddwyd gan: Bron Afon Community Housing Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool.
The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bron Afon Community Housing Ltd

Ty Bron Afon, William Brown Close, Llantarnam Industrial Park,

Cwmbran

NP44 3AB

UK

Procurement team

+44 1633620111


http://www.bronafon.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn

2.2

Disgrifiad o'r contract

The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool.

The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39141000 Kitchen furniture and equipment
39141400 Fitted kitchens
44621110 Central-heating radiators
44621220 Central-heating boilers
45232141 Heating works
45421151 Installation of fitted kitchens
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


BA1356
Torfaen Maintenance Services Limited

Unit 87 Springvale Ind Est, Cwmbran,

Torfaen

NP445BH

UK

Penybryn Heating and Kitchen5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_98729

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  05 - 01 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:130079)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44621220Central-heating boilersRadiators and boilers
44621110Central-heating radiatorsRadiators and boilers
39141400Fitted kitchensKitchen furniture and equipment
45232141Heating worksAncillary works for pipelines and cables
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
39141000Kitchen furniture and equipmentDomestic furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT415702: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
Dyddiad Cyhoeddi: 21/10/22
Dyddiad Cau: 11/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Bron Afon Community Housing Ltd
MAR431259: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Bron Afon Community Housing Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru