Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Wigs and Hair Loss Headwear
OCID: ocds-kuma6s-130002
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (NWSSP) is preparing to go out to competitive tender for an all Wales Wigs and Accessories Framework Agreement, to include but not be limited to Modacrylic Wigs and Accessories such as head scarves.
CPV: 33711630, 33711630, 33711630.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0JL

UK

Person cyswllt: Melanie Foote-Jones

Ffôn: +44 01745366821

E-bost: Melanie.Foote-Jones@Wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Wigs and Hair Loss Headwear

Cyfeirnod: CLI-OJEU-52728

II.1.2) Prif god CPV

33711630

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (NWSSP) is preparing to go out to competitive tender for an all Wales Wigs and Accessories Framework Agreement, to include but not be limited to Modacrylic Wigs and Accessories such as head scarves.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 654 442.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Modacrylic Wigs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33711630

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Framework Agreement for the supply of wigs.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Headwear for Hair Loss

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33711630

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Headwear for hair loss, including but not limited to scarves, bonnets and turbans.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/08/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services (NWSSP) are looking to enter in to pre-tender engagement with interested Suppliers to explore and gain insight in to the market for the supply of wigs and hair loss headwear.

This engagement will assist in informing the structure of the new all Wales tender and will look to provide guidance and support for Suppliers, particularly those Suppliers with limited or no previous experience of bidding for NHS Wales tenders. Business Wales will participate in the engagement sessions to provide an overview of these support services.

We therefore invite any interested parties to register their interest in participating in this engagement by contacting Melanie Foote-Jones via email Melanie.Foote-Jones@wales.nhs.uk. Please include your company name, a brief overview of your Organisation's activity in relation to this tender opportunity, your telephone number and contact email address.

Meetings will be conducted online via MS Teams on 27th & 28th April 2024, there will be 4 sessions in total. Suppliers only need to attend one session. The deadline for registration of interest is Monday 24.4.23.

Once interest is registered (as above) you will be asked which session you wish to join and will receive the MS Teams meeting invitation via email. The email will also include a "Flyer" providing some background information to the procurement and a signpost to "next steps".

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130002.

(WA Ref:130002)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Melanie.Foote-Jones@Wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33711630WigsPerfumes and toiletries

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru