Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Strength and Conditioning Gym Equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 15 Awst 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130051
Cyhoeddwyd gan:
Cardiff Metropolitan University
ID Awudurdod:
AA0259
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
14 Awst 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

A range of high specification gym equipment is required for a new strength and conditioning gym for our elite performance athletes. CPV: 37400000, 37480000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff Metropolitan University

Llandaff campus, Western Avenue, Llandaff

Cardiff

CF5 2YB

UK

Ffôn: +44 2920417310

E-bost: purchasing@cardiffmet.ac.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiffmet.ac.uk/procurement/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0259

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffmet/aspx/Home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffmet/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Strength and Conditioning Gym Equipment

Cyfeirnod: ITT/23/08

II.1.2) Prif god CPV

37400000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

A range of high specification gym equipment is required for a new strength and conditioning gym for our elite performance athletes.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

37480000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University is looking to install a new high-performance Strength & Conditioning (S&C) gym at our Cyncoed Campus. We currently have circa 250 student-athletes in our performance programmes across a range of sports including rugby, football, basketball, hockey, netball and triathlon. Access to S&C training forms a key part of our overall performance support package and is crucial in driving our on-field performances.

In addition to our student programmes we also partner with national governing bodies of sport to deliver a number of national performance training centres/programmes from our facilities and deliver S&C as part of these partnerships.

We are therefore seeking to purchase a range of high specification training equipment to support our athletes as they prepare for national and international competitions.

The equipment will be required for a new strength and conditioning gym that will be housed within a new semi-permanent structure that is yet to be built. The construction of that structure and associated groundworks is the subject of a separate procurement and obtaining the required planning permission. Bidders should therefore note that if planning is refused, that the construction of the new gym will not proceed and we will not purchase the gym equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2023

Diwedd: 29/12/2023

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 02/05/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 03/05/2023

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130051.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

if successful, your equipment will feature in a national high-performance centre and will receive regular promotion in supporting elite athletes, please detail what community benefits you can provide to the University, staff, students and our athletes?

(WA Ref:130051)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
37400000 Nwyddau a chyfarpar chwaraeon Offerynnau cerdd, nwyddau chwaraeon, gemau, teganau, crefft, deunyddiau celf ac ategolion cysylltiedig
37480000 Peiriannau neu gyfarpar ar gyfer cyfarpar hamdden Nwyddau a chyfarpar chwaraeon

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
14 Awst 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Cardiff Metropolitan University
Dyddiad cyhoeddi:
15 Awst 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw Awdurdod:
Cardiff Metropolitan University

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
purchasing@cardiffmet.ac.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
15/08/2023 12:17
Notice Cancelled
This notice has been cancelled. The original deadline date of 02/05/2023 is no longer applicable.

The University has cancelled this procurement (tender) and we will be issuing a new contract notice with a revised tender as soon as possible.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.