Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UWTSD2223/187. Vertical Transportation (Lift) Maintenance
OCID: ocds-kuma6s-130081
ID yr Awdurdod: AA0343
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 05/05/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD/’ the Employer’) wishes to Tender for lift contractors to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency service; based on a 3-year comprehensive contract as more fully described in Section 5 of this document. whereby the Contractor undertakes, for a specified all-inclusive consideration, to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency 24-hour service;
All options shall include the option for two further 12-month extensions based on contract performance over the initial 3-year period.
This contract will be accessible by the University of Wales Trinity Saint David Group (UWTSD, University of Wales, Coleg Sir Gar and Coleg Ceredigion).

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

UWTSD2223/187. Vertical Transportation (Lift) Maintenance

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD/’ the Employer’) wishes to Tender for lift contractors to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency service; based on a 3-year comprehensive contract as more fully described in Section 5 of this document. whereby the Contractor undertakes, for a specified all-inclusive consideration, to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency 24-hour service;

All options shall include the option for two further 12-month extensions based on contract performance over the initial 3-year period.

This contract will be accessible by the University of Wales Trinity Saint David Group (UWTSD, University of Wales, Coleg Sir Gar and Coleg Ceredigion).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130081.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42416100 Lifts
50000000 Repair and maintenance services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

UWTSD2223/187

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130081)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

UWTSD2223.187. Document 1 - Tender Information and Instructions
UWTSD2122.187. Document 2 - Tender Specification
UWTSD2223.187. Document 3 - Contract Conditions
UWTSD2223.187. Pricing Schedule

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
03/04/23 10:38ADDED FILE: LOLER Reports

Loler Reports, as requested.
17/04/23 15:08Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 19/04/2023 12:00 to 27/04/2023 12:00.

Extended Deadline
26/04/23 13:37Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 27/04/2023 12:00 to 05/05/2023 12:00.

Deadline Extension Request accepted.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42416100LiftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23 UWTSD2223.187. Document 1 - Tender Information and Instructions Document 1244.96 KB19
17/03/23 UWTSD2122.187. Document 2 - Tender Specification Document 2396.01 KB10
17/03/23 UWTSD2223.187. Document 3 - Contract Conditions Document 3237.52 KB10
17/03/23 UWTSD2223.187. Pricing Schedule Pricing Schedule135.57 KB13
03/04/23 LOLER Reports Loler Reports, as requested.4.51 MB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru