Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

UWTSD2223/187. Vertical Transportation (Lift) Maintenance

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Ebrill 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130081
Cyhoeddwyd gan:
University of Wales Trinity Saint David
ID Awudurdod:
AA0343
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
05 Mai 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD/’ the Employer’) wishes to Tender for lift contractors to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency service; based on a 3-year comprehensive contract as more fully described in Section 5 of this document. whereby the Contractor undertakes, for a specified all-inclusive consideration, to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency 24-hour service; All options shall include the option for two further 12-month extensions based on contract performance over the initial 3-year period. This contract will be accessible by the University of Wales Trinity Saint David Group (UWTSD, University of Wales, Coleg Sir Gar and Coleg Ceredigion).

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

UWTSD2223/187. Vertical Transportation (Lift) Maintenance

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD/’ the Employer’) wishes to Tender for lift contractors to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency service; based on a 3-year comprehensive contract as more fully described in Section 5 of this document. whereby the Contractor undertakes, for a specified all-inclusive consideration, to carry out all or any maintenance, repairs or renewals which may be or become necessary and provide an emergency 24-hour service;

All options shall include the option for two further 12-month extensions based on contract performance over the initial 3-year period.

This contract will be accessible by the University of Wales Trinity Saint David Group (UWTSD, University of Wales, Coleg Sir Gar and Coleg Ceredigion).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130081.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42416100 Lifts
50000000 Repair and maintenance services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

UWTSD2223/187

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     19 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130081)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

UWTSD2223.187. Document 1 - Tender Information and Instructions
UWTSD2122.187. Document 2 - Tender Specification
UWTSD2223.187. Document 3 - Contract Conditions
UWTSD2223.187. Pricing Schedule

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
50000000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw Gwasanaethau eraill
42416100 Lifftiau Lifftiau, dyfeisiau codi sgipiau, dyfeisiau codi, escaladuron a llwybrau symudol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
03/04/2023 10:38
ADDED FILE: LOLER Reports
Loler Reports, as requested.
17/04/2023 15:08
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 19/04/2023 12:00 to 27/04/2023 12:00.

Extended Deadline
26/04/2023 13:37
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 27/04/2023 12:00 to 05/05/2023 12:00.

Deadline Extension Request accepted.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

xlsx
xlsx135.57 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
zip
zip4.51 MB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx237.52 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx396.01 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.