Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tender for Social Care Training
OCID: ocds-kuma6s-126162
ID yr Awdurdod: AA0354
Cyhoeddwyd gan: Powys County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Powys County Council (the Council) is commissioning training courses for Adults and Children's services funded by the Social Care Wales Workforce Development Programme (SCWWDP) grant.
The Council is seeking to engage with suitably experienced and competent Suppliers, to provide Social Care Training courses.
CPV: 80500000, 80500000, 80500000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Powys County Council

County Hall

Llandrindod Wells

LD1 5LG

UK

Ffôn: +44 01597826000

E-bost: sharon.noble@powys.gov.uk

NUTS: UKL24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.powys.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0354

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Tender for Social Care Training

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Powys County Council (the Council) is commissioning training courses for Adults and Children's services funded by the Social Care Wales Workforce Development Programme (SCWWDP) grant.

The Council is seeking to engage with suitably experienced and competent Suppliers, to provide Social Care Training courses.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 260 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Adults Social Care Training

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Adult Social Care Training Courses

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 85

Maen prawf cost: price / Pwysoliad: 15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Childrens Social Care Training

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Childrens Social Care Training Courses

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 85

Maen prawf cost: price / Pwysoliad: 15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031303

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Adults Social Care Training

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A1 Social Care Traning

Grange House, Lancaster Rd

Shrewsbury

SY13JF

UK

Ffôn: +44 7825779211

NUTS: UKG2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Autism Wellbeing

Garth, Gwernogle

Carmarthen

SA327RN

UK

Ffôn: +44 7749213303

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JMG Training & Consultancy

Market House

Pontrilas

HR20EH

UK

Ffôn: +44 7854060593

NUTS: UKG1

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Training2care Ltd

Field House , Earls Colne Business Park

Earls Colne

CO62NS

UK

Ffôn: +44 1376573999

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Social Care Consultants Ltd

Lanwood House, 18 Lan Park Road

Pontypridd

cf372DH

UK

Ffôn: +44 7779519958

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Groundwork North Wales

3 - 4 Plas Power Road, Tanyfron

Wrexham

LL115SZ

UK

Ffôn: +44 7714134821

NUTS: UKL23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

New Pathways

Willow House, 11 Church Street Merthyr Tydfil

Merthyr Tydfil

CF470BS

UK

Ffôn: +44 1685379310

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Children in Wales

College Road, The Management Centre

Bangor

LL572DG

UK

Ffôn: +44 1286677570

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Powys Association of Voluntary Organisations

Unit 30 Ddole Road Industrial Estate

Llandrindod Wells

LD16DF

UK

NUTS: UKL24

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bond Solon

10 Whitechapel High Street

London

E18QS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A1 Risk Solutions Limited

Office 4, Copley Mill, Demesne Drive

Stalybridge

SK152QF

UK

NUTS: UKD

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 260 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 260 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Childrens Social Care Training

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 12

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 12

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 12

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Autism Wellbeing

Garth, Gwernogle

Carmarthen

SA327RN

UK

Ffôn: +44 7749213303

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Training2care Ltd

Field House , Earls Colne Business Park

Earls Colne

CO62NS

UK

Ffôn: +44 1376573999

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Children in Wales

21 Windsor Place

Cardiff

CF103BY

UK

Ffôn: +44 7545587147

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Fostering Network Wales

1 Caspian Point , Pierhead Street

Cardiff Bay

CF104DQ

UK

Ffôn: +44 2920440940

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Groundwork North Wales

3 - 4 Plas Power Road, Tanyfron

Wrexham

LL115SZ

UK

Ffôn: +44 7714134821

NUTS: UKL23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

New Pathways

Willow House, 11 Church Street Merthyr Tydfil

Merthyr Tydfil

CF470BS

UK

Ffôn: +44 1685379310

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

VAUGHAN TRAINING & CONSULTANCY LTD

VAUGHAN TRAINING & CONSULTANCY LTD, 15 CHURCHWOOD

PONTYPOOL

NP45SX

UK

NUTS: UKL24

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bond Solon

10 Whitechapel High Street

London

E18QS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

THE AIM PROJECT

PO Box 778

Stockport

SK49QQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 260 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 260 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:129798)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sharon.noble@powys.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV417334: Tender for Social Care Training
Dyddiad Cyhoeddi: 04/11/22
Dyddiad Cau: 05/12/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Powys County Council
MAR431266: Tender for Social Care Training
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Powys County Council

Copyright © GwerthwchiGymru