Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur
OCID: ocds-kuma6s-129209
ID yr Awdurdod: AA0265
Cyhoeddwyd gan: Coleg Sir Gar
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 30/03/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units.
Site Address: Coleg Sir Gar, Gelli Aur Campus, Carmarthen, SA32 8NJ
The successful Tender will be expected to;
Remove existing and renew external windows and doors with purpose made slimline aluminium factory glazed window, screens and doors.
Make good surrounding finishes on completion of work
Dispose of all waste off-site, and provide relevant Waste Transfer documentation to the Colleges Estates department.
While on-site, parking spaces will be provided on site “free of charge” to contractors / service providers for the duration of the works.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Sir Gar

Coleg Sir Gâr, Graig Campus, Sandy Road, Llanelli,

Carmarthenshire

SA15 4DN

UK

Heidi Davies, Procurement Manager

+44 1554748092


+44 1554748022
http://www.colegsirgar.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units.

Site Address: Coleg Sir Gar, Gelli Aur Campus, Carmarthen, SA32 8NJ

The successful Tender will be expected to;

Remove existing and renew external windows and doors with purpose made slimline aluminium factory glazed window, screens and doors.

Make good surrounding finishes on completion of work

Dispose of all waste off-site, and provide relevant Waste Transfer documentation to the Colleges Estates department.

While on-site, parking spaces will be provided on site “free of charge” to contractors / service providers for the duration of the works.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130093.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44221000 Windows, doors and related items
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CSG2223/161.

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 03 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 03 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

We will only be able to consider Prices from those who replied to the Speculative Notice that related to this exercise.

(WA Ref:130093)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Drawings
NBS Specification - EXTERNAL WINDOWS, SCREENS AND DOORS

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
23/03/23 17:17ADDED FILE: Bill of Quantities

Bill of Quantities
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44221000Windows, doors and related itemsBuilders joinery

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB428118: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows and doors with aluminium framed units at Gelli Au
Dyddiad Cyhoeddi: 16/02/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: Coleg Sir Gar
MAR431267: CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 30/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coleg Sir Gar

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
17/03/23 Drawings Drawings (Zip File)2.52 MB7
17/03/23 NBS Specification - EXTERNAL WINDOWS, SCREENS AND DOORS NBS Specification448.53 KB7
23/03/23 353 BoQ Coleg Sir Gar - Window and Door Replacement to Carmarthen Campus (Rev 0 - 21.03.23) Bill of Quantities35.96 KB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru