Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-129209
Cyhoeddwyd gan:
Coleg Sir Gar
ID Awudurdod:
AA0265
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
30 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units. Site Address: Coleg Sir Gar, Gelli Aur Campus, Carmarthen, SA32 8NJ The successful Tender will be expected to; Remove existing and renew external windows and doors with purpose made slimline aluminium factory glazed window, screens and doors. Make good surrounding finishes on completion of work Dispose of all waste off-site, and provide relevant Waste Transfer documentation to the Colleges Estates department. While on-site, parking spaces will be provided on site “free of charge” to contractors / service providers for the duration of the works.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Sir Gar

Coleg Sir Gâr, Graig Campus, Sandy Road, Llanelli,

Carmarthenshire

SA15 4DN

UK

Heidi Davies, Procurement Manager

+44 1554748092


+44 1554748022
http://www.colegsirgar.ac.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sell2Wales Website
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Sell2Wales Postbox
UK
http://www.sell2wales.gov.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

CSG2223/161. Replacement of exiting timber windows / doors with aluminium framed units at Gelli Aur

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Coleg Sir Gar is seeking tenders for suitability qualified and experienced contractors to undertake the supply and installation of aluminium framed units.

Site Address: Coleg Sir Gar, Gelli Aur Campus, Carmarthen, SA32 8NJ

The successful Tender will be expected to;

Remove existing and renew external windows and doors with purpose made slimline aluminium factory glazed window, screens and doors.

Make good surrounding finishes on completion of work

Dispose of all waste off-site, and provide relevant Waste Transfer documentation to the Colleges Estates department.

While on-site, parking spaces will be provided on site “free of charge” to contractors / service providers for the duration of the works.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130093.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44221000 Windows, doors and related items
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CSG2223/161.

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 03 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 03 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

We will only be able to consider Prices from those who replied to the Speculative Notice that related to this exercise.

(WA Ref:130093)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Drawings
NBS Specification - EXTERNAL WINDOWS, SCREENS AND DOORS

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 03 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44221000 Ffenestri, drysau ac eitemau cysylltiedig Gwaith asiedydd adeiladwyr

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
16 Chwefror 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Tybiannol
Enw Awdurdod:
Coleg Sir Gar
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
30 Mawrth 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Coleg Sir Gar

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
23/03/2023 17:17
ADDED FILE: Bill of Quantities
Bill of Quantities

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx448.53 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
zip
zip2.52 MB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.