Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).

Specialist Orthodontic Dental Services - Mid Powys

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130082
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

PDS contract to provide orthodontic services in Powys for Powys Teaching Health Board. CPV: 85131000, 85131000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0JL

UK

Ffôn: +44 1745366808

E-bost: deborah.evans6@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Specialist Orthodontic Dental Services - Mid Powys

Cyfeirnod: POW-PROJECT-50592

II.1.2) Prif god CPV

85131000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

PDS contract to provide orthodontic services in Powys for Powys Teaching Health Board.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 810.01 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24


Prif safle neu fan cyflawni:

Powys

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

orthodontic services

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad:

It is considered that this contract can be placed using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Article 32(2)(b)(ii) of the Directive 2014/24/EU (Regulation 32(2)(b)(ii) of the Public Contract Regulations 2015). This is for technical reasons in that this contract may not be awarded to any other particular economic operator and no reasonable alternative or substitute exists in order to maintain the continuity of safe high quality health care for the population of Powys. Alternative provision could not be arranged without investing a disproportionate and unreasonable amount of public money to complete a full exercise, to scope appropriate services for the whole population of Powys (partial geographical cover would not be acceptable) and to facilitate any transition. Any potential disruption to the current service model would have a significant impact on the care provided to Powys residents (impacting on the Health and Wellbeing of the population) and would also have a significant impact on neighbouring health care systems to which Powys population pathways are intrinsically linked. Any disruption risks a significant impact on the health services provided to both the Powys population and neighbouring health models and potentially could result in destabilising changes to patient flows. The current service is interlinked with current and other local service provision (at practice and cluster level) and any change to these arrangements would very likely have a significant negative impact on strategic partnership arrangements and delivery against strategic objectives and have a corresponding negative impact on care provided to the population of Powys (significant negative impact on Health and wellbeing of the population). The Health Board intends to conduct a competitive exercise for the 2024/5 financial year.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: POW-PROJECT-52873

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

01/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kingsbridge Medical Limited

34 Castle Street

Hereford

HR12NW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 200 810.01 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:130082)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85131000 Gwasanaethau practis deintyddol Practis deintyddol a gwasanaethau cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
deborah.evans6@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.