Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Specialist Orthodontic Dental Services - Mid Powys
OCID: ocds-kuma6s-130082
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: PDS contract to provide orthodontic services in Powys for Powys Teaching Health Board.
CPV: 85131000, 85131000.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0JL

UK

Ffôn: +44 1745366808

E-bost: deborah.evans6@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Specialist Orthodontic Dental Services - Mid Powys

Cyfeirnod: POW-PROJECT-50592

II.1.2) Prif god CPV

85131000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

PDS contract to provide orthodontic services in Powys for Powys Teaching Health Board.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 810.01 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85131000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24


Prif safle neu fan cyflawni:

Powys

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

orthodontic services

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad:

It is considered that this contract can be placed using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Article 32(2)(b)(ii) of the Directive 2014/24/EU (Regulation 32(2)(b)(ii) of the Public Contract Regulations 2015). This is for technical reasons in that this contract may not be awarded to any other particular economic operator and no reasonable alternative or substitute exists in order to maintain the continuity of safe high quality health care for the population of Powys. Alternative provision could not be arranged without investing a disproportionate and unreasonable amount of public money to complete a full exercise, to scope appropriate services for the whole population of Powys (partial geographical cover would not be acceptable) and to facilitate any transition. Any potential disruption to the current service model would have a significant impact on the care provided to Powys residents (impacting on the Health and Wellbeing of the population) and would also have a significant impact on neighbouring health care systems to which Powys population pathways are intrinsically linked. Any disruption risks a significant impact on the health services provided to both the Powys population and neighbouring health models and potentially could result in destabilising changes to patient flows. The current service is interlinked with current and other local service provision (at practice and cluster level) and any change to these arrangements would very likely have a significant negative impact on strategic partnership arrangements and delivery against strategic objectives and have a corresponding negative impact on care provided to the population of Powys (significant negative impact on Health and wellbeing of the population). The Health Board intends to conduct a competitive exercise for the 2024/5 financial year.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: POW-PROJECT-52873

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

01/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kingsbridge Medical Limited

34 Castle Street

Hereford

HR12NW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 200 810.01 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:130082)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: deborah.evans6@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85131000Dental-practice servicesDental practice and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru