Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TSC for the Repair, Maintenance, Inspection and Testing of Fixed Electrical Installations- West Area
OCID: ocds-h6vhtk-0384b1
ID yr Awdurdod: AA0104
Cyhoeddwyd gan: East Riding of Yorkshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The repair, maintenance, inspection and testing of fixed electrical installations in various occupied operational council properties located within the geographical boundaries of the East Riding of

Yorkshire (West Area).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East Riding Of Yorkshire Council

Cross Street

BEVERLEY

HU179BA

UK

Person cyswllt: Harry Waudby

E-bost: harry.waudby@eastriding.gov.uk

NUTS: UKE12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.eastriding.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://yortender.eu-supply.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TSC for the Repair, Maintenance, Inspection and Testing of Fixed Electrical Installations- West Area

Cyfeirnod: 54311

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The repair, maintenance, inspection and testing of fixed electrical installations in various occupied operational council properties located within the geographical boundaries of the East Riding of Yorkshire (West Area).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 155 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50116100

50700000

71314100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE


Prif safle neu fan cyflawni:

Various occupied properties located within the geographical boundaries of the East Riding of Yorkshire Council (West Area).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The repair, maintenance, inspection and testing of fixed electrical installations in various occupied operational council properties located within the geographical boundaries of the East Riding of

Yorkshire (West Area).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Resources / Pwysoliad: 8%

Maes prawf ansawdd: Call Out / Reactive Maintenance / Pwysoliad: 8%

Maes prawf ansawdd: Contract Management / Pwysoliad: 8%

Maes prawf ansawdd: Method Statement 1 / Pwysoliad: 6%

Maes prawf ansawdd: Method Statement 2 / Pwysoliad: 6%

Maes prawf ansawdd: Waste and Carbon Reduction / Pwysoliad: 2%

Maes prawf ansawdd: Employment and Skills / Pwysoliad: 2%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-032408

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 54311

Teitl: TSC for the Repair, Maintenance, Inspection and Testing of Fixed Electrical Installations- West Area

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wally Mays (Contractors) Ltd

0747980

Hull

UK

NUTS: UKE

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 155 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 155 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

East Riding of Yorkshire Council

Cross Street

Beverley

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.eastriding.gov.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: harry.waudby@eastriding.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71314100Electrical servicesEnergy and related services
50116100Electrical-system repair servicesMaintenance and repair services related to specific parts of vehicles
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50700000Repair and maintenance services of building installationsRepair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru