Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Installation of Immersive Experience Pods (including on-going support)
OCID: ocds-h6vhtk-0388de
ID yr Awdurdod: AA20183
Cyhoeddwyd gan: North Lanarkshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Services required include:

- Surveys of chosen locations

- Added value opportunities to enhance the experience within these area’s such as interactive options, sensory options, floor projection etc.

- Supply of equipment

- Planning and installations, including provision for timetable and all associated finishing works.

- Live installation of all necessary hardware and software within associated licences.

- Training on use of new technology,

- Ongoing maintenance and support.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Lanarkshire Council

Civic Centre, Windmillhill Street

Motherwell

ML1 1AB

UK

Person cyswllt: Heather Mooty

Ffôn: +44 1698403876

E-bost: mootyh@northlan.gov.uk

NUTS: UKM84

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.northlanarkshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00010

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply & Installation of Immersive Experience Pods (including on-going support)

Cyfeirnod: NLC-CPT-22-031

II.1.2) Prif god CPV

32321200

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

As part of the preparatory work for a potential future procurement procedure, North Lanarkshire Council (the “Council”) is looking to engage with the market for 6 Immersive Experience Rooms to provide an entire room wall projection within various locations for use by Schools and Community Groups. The purpose of this PIN is to invite suppliers to engage early interest with a view to the Council contacting the suppliers who register interest at a later date. The form of communication may be e-mail or a supplier day, the Council will decide based on the level of interest received.

This procurement aligns with the Plan for North Lanarkshire which sets out our vision and plans to deliver a world class digital infrastructure capable of enhancing digital skills and levels of participation within our communities. The planned digital transformation is to be responsive to the needs of communities and enhance the opportunities to engage with services. A further ambition of the Council is to support all children and young people to realise their full potential. In doing so raising attainment and skills for learning life and work.

Having now completed the PIN engagement process the Council now wishes to progress to tender stage. The contract will be for a 5 year period commencing approximately February 2023 concluding in February 2028. The contract will be for an initial commitment of 2 new pods (including support) and the support of an existing pod. A maximum value of 2,000,000 GBP will be applied to the contract to include any future pods the Council may acquire funding for.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48000000

44316400

51611100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM84


Prif safle neu fan cyflawni:

North Lanarkshire.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Services required include:

- Surveys of chosen locations

- Added value opportunities to enhance the experience within these area’s such as interactive options, sensory options, floor projection etc.

- Supply of equipment

- Planning and installations, including provision for timetable and all associated finishing works.

- Live installation of all necessary hardware and software within associated licences.

- Training on use of new technology,

- Ongoing maintenance and support.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The Council arranged a day for suppliers to attend as part of the PIN notice and engagement.

The sites the pods are to be installed within must be visited before submitting your response.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-033684

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: NLC-CPT-22-031

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BT PLC

20-41 York Street

Glasgow

G2 8AE

UK

Ffôn: +44 7527100300

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:726972)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Hamilton Sheriff Court

Sheriff Court House, 4 Beckford Street

Hamilton

ML3 0BT

UK

Ffôn: +44 1698282957

E-bost: hamilton@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/hamilton-sheriff-court

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

An economic operator that suffers, or is at risk of suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 or the Procurement Reform (Scotland) Act 2014, may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mootyh@northlan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32321200Audio-visual equipmentTelevision projection equipment
44316400HardwareIronmongery
51611100Hardware installation servicesInstallation services of computers
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru