Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fresh Start Service
OCID: ocds-h6vhtk-03a3a9
ID yr Awdurdod: AA20966
Cyhoeddwyd gan: Sheffield City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Women who have previously had children removed are supported to make sustainable change to address the multiple and complex risks in their lives e.g., substance misuse, mental health, domestic abuse, parenting capacity, adverse childhood experiences and unsafe housing conditions. The objective is intervention at a point when women have no children in their care to support them to take control of their lives and develop new skills and responses. Encourage partner agencies (e.g., criminal justice and drug and alcohol services) to think differently and put aside previous assessments and preconceptions. Through direct interventions and/ or encouraging access to partner agencies the service will address: • Drug and Alcohol Misuse • Loss and Grief – including childhood experience • Relationships – Personal and Professional • Health Needs – Sexual health including accessing contraception, GP, dental • Education and Employment • Housing • Self-reflection – Self-esteem, self-confidence and Resilience • Any other services relevant to the aims of the project. The tender will take place in accordance with Regulation 74 - 76 Public Contracts Regulations 2015.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sheffield City Council

(GB) 173 5488 38

Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

S1 2HH

UK

Person cyswllt: Gerard Higgins

Ffôn: +44 01142734567

E-bost: commercialservices@sheffield.gov.uk

NUTS: UKE32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.sheffield.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://yortender.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104130

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Fresh Start Service

Cyfeirnod: Fresh Start 2023-24

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Women who have previously had children removed are supported to make sustainable change to address the multiple and complex risks in their lives e.g., substance misuse, mental health, domestic abuse, parenting capacity, adverse childhood experiences and unsafe housing conditions. The objective is intervention at a point when women have no children in their care to support them to take control of their lives and develop new skills and responses.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 176 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

85310000

85312000

85312300

85312320

85312400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE32


Prif safle neu fan cyflawni:

Sheffield

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Women who have previously had children removed are supported to make sustainable change to address the multiple and complex risks in their lives e.g., substance misuse, mental health, domestic abuse, parenting capacity, adverse childhood experiences and unsafe housing conditions. The objective is intervention at a point when women have no children in their care to support them to take control of their lives and develop new skills and responses. Encourage partner agencies (e.g., criminal justice and drug and alcohol services) to think differently and put aside previous assessments and preconceptions. Through direct interventions and/ or encouraging access to partner agencies the service will address: • Drug and Alcohol Misuse • Loss and Grief – including childhood experience • Relationships – Personal and Professional • Health Needs – Sexual health including accessing contraception, GP, dental • Education and Employment • Housing • Self-reflection – Self-esteem, self-confidence and Resilience • Any other services relevant to the aims of the project. The tender will take place in accordance with Regulation 74 - 76 Public Contracts Regulations 2015.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-003780

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Fresh Start Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Project 6

03430925

11-19 Temple Street

Keighley

BD21 2AD

UK

E-bost: vicki.beere@project6.org.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 176 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 176 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Sheffield City Council

Sheffield Town Hall, Pinstone Street,

Sheffield

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.sheffield.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: commercialservices@sheffield.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312320Counselling servicesSocial work services without accommodation
85312300Guidance and counselling servicesSocial work services without accommodation
85000000Health and social work servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85310000Social work servicesSocial work and related services
85312000Social work services without accommodationSocial work services
85312400Welfare services not delivered through residential institutionsSocial work services without accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru