Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 2223-0245 Core and Targeted Independent Domestic Violence Advocacy (IDVA) service
OCID: ocds-h6vhtk-03805d
ID yr Awdurdod: AA53707
Cyhoeddwyd gan: Islington Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The council requires an IDVA service which will advise and support all survivors of domestic

abuse to meet their needs including health, autonomy, resilience, and stability. The IDVA

service will also work to improve the safety of survivors and their children and aim to prevent

further harm taking place.

The service will provide one-to-one support to survivors, co-ordinating multi agency provision

and providing practical solutions as well as emotional support, and will:

meet the needs of and provide services to all survivors, including LGBT and male survivors

demonstrate anti-racist values through actions and through accountability to Black, Asian

and minoritised survivors through accountability, collaboration, inclusivity, and

intersectional representation

demonstrate a clear focus on utilising resources providing the greatest positive impact for

survivors and their families

demonstrate exceptional social value improving economic, social, and environmental wellbeing of survivors and their families.

To enable us to do this we require a service provider who is knowledgeable about the impact of VAWG on diverse communities, experienced in delivering domestic abuse services and who will work innovatively to meet the needs of survivors.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Islington Council

London

N7 7EP

UK

E-bost: procurement@islington.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.islington.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.islington.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

2223-0245 Core and Targeted Independent Domestic Violence Advocacy (IDVA) service

Cyfeirnod: DN642072

II.1.2) Prif god CPV

85312310

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The council requires an IDVA service which will advise and support all survivors of domestic

abuse to meet their needs including health, autonomy, resilience, and stability. The IDVA

service will also work to improve the safety of survivors and their children and aim to prevent

further harm taking place.

The service will provide one-to-one support to survivors, co-ordinating multi agency provision

and providing practical solutions as well as emotional support, and will:

meet the needs of and provide services to all survivors, including LGBT and male survivors

demonstrate anti-racist values through actions and through accountability to Black, Asian

and minoritised survivors through accountability, collaboration, inclusivity, and

intersectional representation

demonstrate a clear focus on utilising resources providing the greatest positive impact for

survivors and their families

demonstrate exceptional social value improving economic, social, and environmental wellbeing of survivors and their families.

To enable us to do this we require a service provider who is knowledgeable about the impact of VAWG on diverse communities, experienced in delivering domestic abuse services and who will work innovatively to meet the needs of survivors.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 480 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The council requires an IDVA service which will advise and support all survivors of domestic

abuse to meet their needs including health, autonomy, resilience, and stability. The IDVA

service will also work to improve the safety of survivors and their children and aim to prevent

further harm taking place.

The service will provide one-to-one support to survivors, co-ordinating multi agency provision

and providing practical solutions as well as emotional support, and will:

meet the needs of and provide services to all survivors, including LGBT and male survivors

demonstrate anti-racist values through actions and through accountability to Black, Asian

and minoritised survivors through accountability, collaboration, inclusivity, and

intersectional representation

demonstrate a clear focus on utilising resources providing the greatest positive impact for

survivors and their families

demonstrate exceptional social value improving economic, social, and environmental wellbeing of survivors and their families.

To enable us to do this we require a service provider who is knowledgeable about the impact of VAWG on diverse communities, experienced in delivering domestic abuse services and who will work innovatively to meet the needs of survivors.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031672

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 2223-0245

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Solace Women's Aid

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 480 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Islington Council

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@islington.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85312310Guidance servicesSocial work services without accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru