Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Ealing ICT Cyber Security Contract 2023

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b58d
Cyhoeddwyd gan:
London Borough of Ealing
ID Awudurdod:
AA21566
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Ealing Council required a range of managed security services provided by a trusted single source supplier who could provide flexible and integrated support over a 3 year contract term. This was to replace the existing contract for these services that expired on 28th February 2023. The contracting authority was seeking to procure services for:

1) Managed Security Operations Centre (SOC)

a) Security monitoring, threat protection, threat hunting and incident response covering a digital estate of over 4000 endpoints and 300 servers, across Windows, Linux, and Cloud-based (Azure) operating systems and environments;

b) Incident investigations, triage, and response;

c) Vulnerability scanning of many IP ranges / hosts with remediation tracking.

2) Incident Response

a) Implementation of joint incident response processes for major incidents, out-of-band communication mechanisms, and management plans Incident investigations, triage, and response;

b) Forensic analysis of indicators of compromise and analysis of malware samples to understand the extent of a compromise should it occur;

c) Rapid remote interception of, containment of, and response to live cyber threats;

d) Triage and first response without requiring intervention from Ealing personnel;

e) This should be read and answered in conjunction with the SOC requirement as complimentary services/capabilities.

3) Penetration Testing

a) Security audits and assessment including penetration testing of web applications and infrastructure, configuration and build reviews, etc...

b) IT Health Check Testing delivered by suitably qualified and experienced personnel, in accordance with NCSC Protocols;

c) 'Red Team' attack simulation services;

d) The supplier should be able to provide resourcing for approximately 100 days of penetration testing per annum.

The Council awarded a call off contract to Jumpsec Limited from the Crown Commercial Services Dynamic Purchasing System (DPS) "Cyber Security Services 3 - RM3764.3", in accordance with the rules of the DPS for the provision of ICT Cyber Security Services for a duration of three years commencing on the 1 March 2023, with a budget of £0.360m per annum.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Ealing

London Borough of Ealing, Perceval House, 14-16 Uxbridge Road

Ealing

W5 2HL

UK

Person cyswllt: Ms Christine Baker

Ffôn: +44 2088255122

E-bost: bakerc@ealing.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.ealing.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.ealing.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Ealing ICT Cyber Security Contract 2023

Cyfeirnod: DN634936

II.1.2) Prif god CPV

48220000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Ealing Council required a range of managed security services provided by a trusted single source supplier who could provide flexible and integrated support over a 3 year contract term. This was to replace the existing contract for these services that expired on 28th February 2023. The contracting authority was seeking to procure services for:

1) Managed Security Operations Centre (SOC)

a) Security monitoring, threat protection, threat hunting and incident response covering a digital estate of over 4000 endpoints and 300 servers, across Windows, Linux, and Cloud-based (Azure) operating systems and environments;

b) Incident investigations, triage, and response;

c) Vulnerability scanning of many IP ranges / hosts with remediation tracking.

2) Incident Response

a) Implementation of joint incident response processes for major incidents, out-of-band communication mechanisms, and management plans Incident investigations, triage, and response;

b) Forensic analysis of indicators of compromise and analysis of malware samples to understand the extent of a compromise should it occur;

c) Rapid remote interception of, containment of, and response to live cyber threats;

d) Triage and first response without requiring intervention from Ealing personnel;

e) This should be read and answered in conjunction with the SOC requirement as complimentary services/capabilities.

3) Penetration Testing

a) Security audits and assessment including penetration testing of web applications and infrastructure, configuration and build reviews, etc...

b) IT Health Check Testing delivered by suitably qualified and experienced personnel, in accordance with NCSC Protocols;

c) 'Red Team' attack simulation services;

d) The supplier should be able to provide resourcing for approximately 100 days of penetration testing per annum.

The Council awarded a call off contract to Jumpsec Limited from the Crown Commercial Services Dynamic Purchasing System (DPS) "Cyber Security Services 3 - RM3764.3", in accordance with the rules of the DPS for the provision of ICT Cyber Security Services for a duration of three years commencing on the 1 March 2023, with a budget of £0.360m per annum.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 080 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Ealing Council required a range of managed security services provided by a trusted single source supplier who could provide flexible and integrated support over a 3 year contract term. This was to replace the existing contract for these services that expired on 28th February 2023. The contracting authority was seeking to procure services for:

1) Managed Security Operations Centre (SOC)

a) Security monitoring, threat protection, threat hunting and incident response covering a digital estate of over 4000 endpoints and 300 servers, across Windows, Linux, and Cloud-based (Azure) operating systems and environments;

b) Incident investigations, triage, and response;

c) Vulnerability scanning of many IP ranges / hosts with remediation tracking.

2) Incident Response

a) Implementation of joint incident response processes for major incidents, out-of-band communication mechanisms, and management plans Incident investigations, triage, and response;

b) Forensic analysis of indicators of compromise and analysis of malware samples to understand the extent of a compromise should it occur;

c) Rapid remote interception of, containment of, and response to live cyber threats;

d) Triage and first response without requiring intervention from Ealing personnel;

e) This should be read and answered in conjunction with the SOC requirement as complimentary services/capabilities.

3) Penetration Testing

a) Security audits and assessment including penetration testing of web applications and infrastructure, configuration and build reviews, etc...

b) IT Health Check Testing delivered by suitably qualified and experienced personnel, in accordance with NCSC Protocols;

c) 'Red Team' attack simulation services;

d) The supplier should be able to provide resourcing for approximately 100 days of penetration testing per annum.

The Council awarded a call off contract to Jumpsec Limited from the Crown Commercial Services Dynamic Purchasing System (DPS) "Cyber Security Services 3 - RM3764.3", in accordance with the rules of the DPS for the provision of ICT Cyber Security Services for a duration of three years commencing on the 1 March 2023, with a budget of £0.360m per annum.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Technical / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

The contract was a call off from the Crown Commercial Services Dynamic Purchasing System (DPS) "Cyber Security Services 3 - RM3764.3"

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: DN634936

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/12/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jumpsec Limited

1 Golden Court

Richmond, Surrey

TW9 1EU

UK

Ffôn: +44 3339398080

E-bost: lucy.edlund@jumpsec.com

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 080 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

www.ealing.gov.uk

London Borough of Ealing, Perceval House, 14-16 Uxbridge Road

Ealing, London

W5 2HL

UK

Ffôn: +44 2088259655

E-bost: johala@ealing.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.ealing.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
48220000 Pecyn meddalwedd rhyngrwyd a mewnrwyd Pecyn meddalwedd rhwydweithio, Rhyngrwyd a mewnrwyd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
bakerc@ealing.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.