Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GM Multiply Scheme - Pan Greater Manchester Multiply Skills Offer
OCID: ocds-h6vhtk-03b58e
ID yr Awdurdod: AA52094
Cyhoeddwyd gan: Greater Manchester Combined Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Greater Manchester Combined Authority (GMCA) is looking to procure a lead organisation to deliver activities in relation to the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) Multiply Scheme for Greater Manchester. GMCA Education, Skills and Work team have developed an investment plan for how the Multiply scheme will operate in Greater Manchester and benefit all eligible residents. This was approved by the GMCA and Department for Education and details a number of strands to ensure all residents can access numeracy support. You can find a link to the report here This commission will cover the following elements of the investment plan (full wider multiply activities are outlined in Annex 1): 1. Strand 2 - Pan-GM community focussed activity (Part A) 2. Strand 3 - Link to wider skills offer (parts of) This will be delivered as the Pan Greater Manchester Multiply Skills Offer.

This opportunity was procured as a further competition through GMCA's Education, Work and Skills Flexible Procurement System.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Greater Manchester Combined Authority

GMCA Offices, 1st Floor, Churchgate House, 56 Oxford Street

Manchester

M1 6EU

UK

Person cyswllt: Ms Emily Taylor

Ffôn: +44 7398147974

E-bost: emily.taylor@greatermanchester-ca.gov.uk

NUTS: UKD3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.manchesterfire.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.manchesterfire.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

GM Multiply Scheme - Pan Greater Manchester Multiply Skills Offer

Cyfeirnod: DN641931

II.1.2) Prif god CPV

80000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Greater Manchester Combined Authority (GMCA) is looking to procure a lead organisation to deliver activities in relation to the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) Multiply Scheme for Greater Manchester. GMCA Education, Skills and Work team have developed an investment plan for how the Multiply scheme will operate in Greater Manchester and benefit all eligible residents. This was approved by the GMCA and Department for Education and details a number of strands to ensure all residents can access numeracy support. You can find a link to the report here This commission will cover the following elements of the investment plan (full wider multiply activities are outlined in Annex 1): 1. Strand 2 - Pan-GM community focussed activity (Part A) 2. Strand 3 - Link to wider skills offer (parts of) This will be delivered as the Pan Greater Manchester Multiply Skills Offer.

This opportunity was procured as a further competition through GMCA's Education, Work and Skills Flexible Procurement System.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 149 057.02 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Greater Manchester Combined Authority (GMCA) is looking to procure a lead organisation to deliver activities in relation to the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) Multiply Scheme for Greater Manchester. GMCA Education, Skills and Work team have developed an investment plan for how the Multiply scheme will operate in Greater Manchester and benefit all eligible residents. This was approved by the GMCA and Department for Education and details a number of strands to ensure all residents can access numeracy support. You can find a link to the report here This commission will cover the following elements of the investment plan (full wider multiply activities are outlined in Annex 1): 1. Strand 2 - Pan-GM community focussed activity (Part A) 2. Strand 3 - Link to wider skills offer (parts of) This will be delivered as the Pan Greater Manchester Multiply Skills Offer.

This opportunity was procured as a further competition through GMCA's Education, Work and Skills Flexible Procurement System.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  15

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 175-423970

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Growth Company

Manchester

UK

NUTS: UKD3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 149 057.02 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court (England, Wales and Northern Ireland)

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: emily.taylor@greatermanchester-ca.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru