Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Saloon CCTV System for Central Line 92TS
OCID: ocds-h6vhtk-03b58f
ID yr Awdurdod: AA81906
Cyhoeddwyd gan: London Underground Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This procurement is for the design and manufacture of Saloon CCTV System for London Underground's Central Line 92 Tube Stock (TS), comprising of 85 trains in total; as part of the Central Line Improvement Programme (CLIP).

CLIP will ensure that the 92TS rolling stock remains operationally sound and fit for purpose until the fleet is replaced through the final phase of the Deep Tube Upgrade Programme.

CLIP is aligned with TfL's strategic priorities to "Keep London Moving"; "Keep London Growing" and "Making Life in London Better". Through the installation of CCTV, TfL aims to improve customer security on the Central Line trains and assist with fault finding on assets

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LONDON UNDERGROUND LIMITED

5 Endeavour Square

LONDON

E20 1JN

UK

E-bost: clive.chappells@tube.tfl.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://tfl.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://tfl.gov.uk

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Saloon CCTV System for Central Line 92TS

II.1.2) Prif god CPV

34600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

92200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This procurement is for the design and manufacture of Saloon CCTV System for London Underground's Central Line 92 Tube Stock (TS), comprising of 85 trains in total; as part of the Central Line Improvement Programme (CLIP).

CLIP will ensure that the 92TS rolling stock remains operationally sound and fit for purpose until the fleet is replaced through the final phase of the Deep Tube Upgrade Programme.

CLIP is aligned with TfL's strategic priorities to "Keep London Moving"; "Keep London Growing" and "Making Life in London Better". Through the installation of CCTV, TfL aims to improve customer security on the Central Line trains and assist with fault finding on assets

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn diwrnodau gwaith: 1720

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2018/S 087-195345

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: DN279052

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

28/09/2018

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Delatim Limited

5475170

London

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 3 280 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

London Underground Limited

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

34600000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is for the design and manufacture of Saloon CCTV System for London Underground's Central Line 92 Tube Stock (TS), comprising of 85 trains in total; as part of the Central Line Improvement Programme (CLIP).

CLIP will ensure that the 92TS rolling stock remains operationally sound and fit for purpose until the fleet is replaced through the final phase of the Deep Tube Upgrade Programme.

CLIP is aligned with TfL's strategic priorities to:

- "Keep London Moving",

- "Keep London Growing" and

- "Making Life in London Better".

TfL aims to improve customer security on the Central Line trains and assist with fault finding on assets.

The supply of the CCTV system includes the:

- design,

- manufacture,

- delivery and testing of a prototype system and design,

-manufacture,

- routine production testing and delivery of CCTV system units for the whole of Central Line 92TS fleet,

including spares.

The following is excluded from the scope of the procurement: installation of the CCTV system units.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn diwrnodau gwaith: 1720

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Delatim Limited

5475170

London

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

A contract modification for additional costs incurred by the supplier as a result of programme delays and material price increases.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

Due to the significant delays, the supplier has advised they are unable to order and supply the goods required by the contract as those prices have increased significantly since the original contract was awarded.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 915 606.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 511 479.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: clive.chappells@tube.tfl.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92230000Radio and television cable servicesRadio and television services
92200000Radio and television servicesRecreational, cultural and sporting services
92210000Radio servicesRadio and television services
34600000Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated partsTransport equipment and auxiliary products to transportation
92220000Television servicesRadio and television services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru