Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Rescue and Fire Fighting Services for elevated H2 Helipad Site
OCID: ocds-h6vhtk-03926b
ID yr Awdurdod: AA20651
Cyhoeddwyd gan: The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

Person cyswllt: Paul Fergus

Ffôn: +441 912137983

E-bost: paul.fergus@mhs.net

NUTS: UKC2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.newcastle-hospitals.org.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Rescue and Fire Fighting Services for elevated H2 Helipad Site

Cyfeirnod: T/2022/030

II.1.2) Prif god CPV

75250000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 590 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC2


Prif safle neu fan cyflawni:

Northumberland and Tyne and Wear

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-035845

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: T/2022/030

Teitl: Contract for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Newcastle International Airport Ltd

02077766

Newcastle International Airport, Woolsington

Newcastle upon Tyne

NE13 8BZ

UK

NUTS: UKC2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.newcastleairport.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 590 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 590 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770605619" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770605619</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379216

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: paul.fergus@mhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75250000Fire-brigade and rescue servicesProvision of services to the community

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru