Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Provision of Rescue and Fire Fighting Services for elevated H2 Helipad Site

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03926b
Cyhoeddwyd gan:
The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust
ID Awudurdod:
AA20651
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

Person cyswllt: Paul Fergus

Ffôn: +441 912137983

E-bost: paul.fergus@mhs.net

NUTS: UKC2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.newcastle-hospitals.org.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Rescue and Fire Fighting Services for elevated H2 Helipad Site

Cyfeirnod: T/2022/030

II.1.2) Prif god CPV

75250000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 590 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC2


Prif safle neu fan cyflawni:

Northumberland and Tyne and Wear

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (“the Authority”) wishes to appoint suitably experienced and competent Supplier for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-035845

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: T/2022/030

Teitl: Contract for the provision of Rescue and Fire Fighting services for elevated H2 Helipad Site

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Newcastle International Airport Ltd

02077766

Newcastle International Airport, Woolsington

Newcastle upon Tyne

NE13 8BZ

UK

NUTS: UKC2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.newcastleairport.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 590 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 590 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770605619" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770605619</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379216

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust

Regent Point, Regent Farm Road

Newcastle upon Tyne

NE3 3HD

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
75250000 Brigâd dân a gwasanaethau achub Darparu gwasanaethau i’r gymuned

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
paul.fergus@mhs.net
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.