Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pilot scale water test bed
OCID: ocds-h6vhtk-03b592
ID yr Awdurdod: AA20217
Cyhoeddwyd gan: University of Leeds
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Manrochem to purchase a pilot scale water test bed. The water loop is a unique and complex system designed by the Manrochem team in collaboration with The University of Leeds.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Leeds

Purchasing Office, 1 - 3 Lifton Villas, Lifton Place

Leeds

LS2 9JZ

UK

Person cyswllt: Sam Greaves

Ffôn: +44 1133438178

E-bost: s.j.greaves@leeds.ac.uk

NUTS: UKE42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.leeds.ac.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Pilot scale water test bed

II.1.2) Prif god CPV

38540000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Manrochem to purchase a pilot scale water test bed. The water loop is a unique and complex system designed by the Manrochem team in collaboration with The University of Leeds.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 682 984.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE42


Prif safle neu fan cyflawni:

Leeds

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Manrochem to purchase a pilot scale water test bed. The water loop is a unique and complex system designed by the Manrochem team in collaboration with The University of Leeds.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Manrochem to purchase a pilot scale water test bed. The water loop is a unique and complex system designed by the Manrochem team in collaboration with The University of Leeds.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

22/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Manrochem

02527309

Hastings House, Birds Royd Lane

Brighouse

HD6 1LQ

UK

NUTS: UKE42

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 682 984.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 682 984.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://neupc.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770638438" target="_blank">https://neupc.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770638438</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379221

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

University of Leeds

Purchasing Office, 1 - 3 Lifton Villas, Lifton Place

Leeds

LS2 9JZ

UK

Ffôn: +44 1133438178

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

University of Leeds

Purchasing Office, 1 - 3 Lifton Villas, Lifton Place

Leeds

LS2 9JZ

UK

Ffôn: +44 1133438178

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: s.j.greaves@leeds.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38540000Machines and apparatus for testing and measuringChecking and testing apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru