Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Painting and Decorating Framework
OCID: ocds-h6vhtk-03b595
ID yr Awdurdod: AA22920
Cyhoeddwyd gan: NHS Lanarkshire
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 24/04/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The NHS Lanarkshire board’s aim is to construct a multi-supplier, ranked framework for the procurement of painting and decorating in respect of both planned and reactive works in.

The scope of the framework is to cover:

Internal and external painting/re-painting

Paper hanging

Spraying

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Lanarkshire

NHS Lanarkshire Headquarters, Kirklands, Fallside Road

Bothwell

G71 8BB

UK

Ffôn: +44 1698752649

E-bost: tenders@lanarkshire.scot.nhs.uk

NUTS: UKM8

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhslanarkshire.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00297

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Greater Glasgow and Clyde

Procurement Department, Glasgow Royal Infirmary, 84 Castle Street

Glasgow

G4 0SF

UK

Ffôn: +44 1412015369

E-bost: ggc.procurementenquiries@ggc.scot.nhs.uk

NUTS: UKM82

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhsggc.scot/about-us/procurement/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10722

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Golden Jubilee

Golden Jubliee National Hospital Beardmore Street, Agamemnon Street

Clydebank

G81 4DY

UK

Ffôn: +44 1419515000

E-bost: angela.smith@gjnh.scot.nhs.uk

Ffacs: +44 1419515761

NUTS: UKM81

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhsgoldenjubilee.co.uk/home/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00199

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Painting and Decorating Framework

Cyfeirnod: NHSL394-22

II.1.2) Prif god CPV

45442110

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The NHS Lanarkshire board’s aim is to construct a multi-supplier, ranked framework for the procurement of painting and decorating in respect of both planned and reactive works in.

The scope of the framework is to cover:

Internal and external painting/re-painting

Paper hanging

Spraying

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 190 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45442100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM8

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The NHS Lanarkshire board’s aim is to construct a multi-supplier, ranked framework for the procurement of painting and decorating in respect of both planned and reactive works in.

The scope of the framework is to cover:

Internal and external painting/re-painting

Paper hanging

Spraying

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 70

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 190 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option of 3 x 12 month extensions

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.12) Gwybodaeth am gatalogau electronig

Rhaid i dendrau gael eu cyflwyno ar ffurf catalogau electronig neu gynnwys catalog electronig

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Refer to SPD

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/04/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/04/2023

Amser lleol: 08:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

The board may tender for a renewal of this contract after the initial term or subsequent extensions

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=716522.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(SC Ref:716522)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=716522

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Hamilton Sheriff Court

Birnie House, Caird Park, Hamilton Business Park, Caird Street

Hamilton

ML3 0AL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@lanarkshire.scot.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45442100Painting workApplication work of protective coatings
45442110Painting work of buildingsApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru