Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Frozen Foods
OCID: ocds-h6vhtk-03b597
ID yr Awdurdod: AA20114
Cyhoeddwyd gan: Leeds City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 25/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Supply of Frozen Foods - contract to provide for the supply of frozen foods to various sites across the Leeds Metropolitan Distract.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Leeds City Council

171459162

Civic Hall, 3rd Floor West,

Leeds

LS1 1UR

UK

Person cyswllt: Laura Skirrow

Ffôn: +44 01135351235

E-bost: laura.skirrow@leeds.gov.uk

NUTS: UKE42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.leeds.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104105

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=59634&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=59634&B=UK


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply of Frozen Foods

Cyfeirnod: 65680

II.1.2) Prif god CPV

15000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supply of Frozen Foods - contract to provide the supply of frozen foods to various sites across the Leeds Metropolitan Distract. The estimated total contract value includes the possible extension provision of 2 x 12 months (5 years in total if the extensions are taken).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

15000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of Frozen Foods - contract to provide for the supply of frozen foods to various sites across the Leeds Metropolitan Distract.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2023

Diwedd: 31/07/2026

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 12 month possible extensions available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Interested parties can download the tender documentation directly from https://yortender.eu-supply.com/ by using the scheme ID: 65680

Requests for documentation should not be made by telephone or e-mail. The

documentation should be completed and returned by no later than the deadline specified in IV.2.2. Late submissions will not be accepted.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 25/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/04/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Interested parties can download the tender documentation directly from https://yortender.eu-supply.com/ by using the scheme ID: 65680

Requests for documentation should not be made by telephone or e-mail. The

documentation should be completed and returned by no later than the deadline specified in IV.2.2. Late submissions will not be accepted.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further information from the contracting authority before the contract is entered into.

Such additional information should be requested from the addressee found in I.1. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved the Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be brought promptly (within 30 days beginning with the date when the economic operator first knew or ought to have known that grounds for such action had arisen).

Where a contract has not been entered into the court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. Following the correct implementation of a10 day standstill period and publication of appropriate notices the court may only award damages once the contract has been entered into

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: laura.skirrow@leeds.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru