Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

616_23 Personal Safety and Security Equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-0367da
Cyhoeddwyd gan:
ESPO
ID Awudurdod:
AA71779
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Supply of personal safety and security equipment to the ESPO distribution centre.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

ESPO

Barnsdale Way, Grove Park, Enderby

LEICESTER

LE19 1ES

UK

Person cyswllt: Catalogue Procurement Team

E-bost: tenders@espo.org

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.espo.org/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Local Authority Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

616_23 Personal Safety and Security Equipment

Cyfeirnod: 616_23

II.1.2) Prif god CPV

35121000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

A Framework for the supply of personal safety and security equipment.

Items bought through the framework are to be delivered in bulk to the ESPO Distribution Centre and to be delivered directly to individual ESPO customers in varying quantities on a national basis.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 780 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Supply of Personal Safety and Security Equipment to ESPO distribution centre - Supply Method A - Stock Items

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30191140

31515000

35121200

35123400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of personal safety and security equipment to the ESPO distribution centre.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Non-price (method statement questions) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  80

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 23 months. The total estimated value stated in Section II.1.7 includes the option period.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Supply of Personal Safety and Security Equipment directly to ESPO customers - Supply Method B - Direct Delivery

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30191140

30230000

35123400

35124000

35125300

44521120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of personal safety and security equipment directly to ESPO customers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Non-price (method statement questions) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  80

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 23 months. The total estimated value stated in Section II.1.7 includes the option period.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - Supply of Safes directly to ESPO customers - Supply Method B - Direct Delivery

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44421000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of safes directly to ESPO customers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Non-price (method statement questions) / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 23 months. The total estimated value stated in Section II.1.7 includes the option period.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-025585

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lot 1 - Supply of Personal Safety and Security Equipment to ESPO distribution centre - Supply Method A - Stock Items

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Durable (UK) Limited

01717136

10 Nimrod Way,

Wimborne, Dorset, BH21 7SH

UK

NUTS: UKK2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ID-Direct Ltd

04576262

The Old Barn, Sutton Lodge,

Sutton Bassett, Market Harborough, Leicestershire, LE16 8HL

UK

NUTS: UKF2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SURE24 Limited

04863038

Sure House, 2 Moorbridge Court, Moorbridge Road East,

Bingham, Nottinghamshire, NG13 8GG

UK

NUTS: UKF1

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 480 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lot 2 - Supply of Personal Safety and Security Equipment directly to ESPO customers - Supply Method B - Direct Delivery

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Dalen Limited

01542645

Valepits Road, Garretts Green,

Birmingham, West Midlands, B33 0TD

UK

NUTS: UKG3

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

ID-Direct Ltd

04576262

The Old Barn, Sutton Lodge,

Sutton Bassett, Market Harborough, Leicestershire, LE16 8HL

UK

NUTS: UKF2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SURE24 Limited

04863038

Sure House, 2 Moorbridge Court, Moorbridge Road East,

Bingham, Nottinghamshire, NG13 8GG

UK

NUTS: UKF1

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Lot 3 - Supply of Safes directly to ESPO customers - Supply Method B - Direct Deliver

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Insafe International Limited

01861412

Insafe House, 12 Decimus Park, Kingstanding Way,

Tunbridge Wells, Kent, TN2 3GP

UK

NUTS: UKJ4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As a Central Purchasing Body as defined in the Public Contracts Regulations 2015, the Framework Agreement is open for use by Public Bodies (defined at https://www.espo.org/amfile/file/download/file/9608/) that also fall into one of the following classifications of user throughout all administrative regions of the UK: Local Authorities; Educational Establishments (including Academies); Central Government Departments and Agencies; Police, Fire & Rescue and Coastguard Emergency Services; NHS and HSC Bodies, including Ambulance Services; Registered Charities; Registered Social Landlords; The Corporate Office of the House of Lords, The Corporate Officer of the House of Commons; or any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Details of the classification of end user establishments and geographical areas are available at: https://www.espo.org/legal.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Court of Justice

The Strand

LONDON

WC2A 2LL

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.justice.gov.uk/

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Information on deadlines(s) for review procedures can be found in Part 3, Chapter 6 of the Public Contracts Regulations 2015.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
30191140 Ategolion adnabod personol Cyfarpar swyddfa heblaw dodrefn
35123400 Bathodynnau adnabod Cyfarpar nodi safleoedd
35125300 Camerâu diogelwch System wyliadwriaeth
35121200 Canfodydd arian ffug Cyfarpar diogelwch
44521120 Clo diogelwch electronig Cloeon a chloeon clap amrywiol
30230000 Cyfarpar cyfrifiadurol Cyfarpar a chyflenwadau cyfrifiadurol
35121000 Cyfarpar diogelwch Systemau a dyfeisiau gwyliadwriaeth a diogelwch
35124000 Datgelyddion metel Systemau a dyfeisiau gwyliadwriaeth a diogelwch
31515000 Lampau uwchfioled Lampau ffilament trydan
44421000 Sêffs, coffrau cryfion a drysau durblat neu gyfnerthedig Nwyddau a ddefnyddir yn y sector adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
tenders@espo.org
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.