Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Newham Holiday Activities and Food 2023 (HAF)

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-030c5e
Cyhoeddwyd gan:
London Borough of Newham
ID Awudurdod:
AA21062
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
11 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This provision is for primary school aged children who are eligible for the service. These children will not have significant or complex special educational needs and / or disabilities, however, 12% of overall places must be available for children and young people who may need low-level SEND support.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LONDON BOROUGH OF NEWHAM

Building 1000,Dockside Road

LONDON

E162QU

UK

E-bost: eprocurement@onesource.co.uk

NUTS: UKI41

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.newham.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Newham Holiday Activities and Food 2023 (HAF)

Cyfeirnod: ITTN224

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Department of Education (DfE) has confirmed that all Local Authorities in England will receive funding to co-ordinate a local Holiday Activities and Food Programme (HAF) during Easter, summer and December school holidays of 2023-2024.

The overall purpose of the grant is to enable the Council to coordinate and provide free holiday provision during the Easter, summer and Christmas school holidays for children that are eligible for benefits-related free school meals. HAF holiday provision includes healthy food, access to positive activities and nutritional advice and guidance.

School holidays can be a particularly difficult time for some families because of reduced income or increased costs relating to food and childcare. For some children this can lead to holiday hunger and a holiday experience gap, with children from these families more likely to experience 'unhealthy holidays' in terms of nutrition and physical health. These children are also less likely to access organised out-of-school activities and more likely to experience social isolation. All of these issues can have a lasting effect on children and young people's health and wellbeing, and lead to lower levels of educational attainment.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 900 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Universal provision for primary school aged children

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This provision is for primary school aged children who are eligible for the service. These children will not have significant or complex special educational needs and / or disabilities, however, 12% of overall places must be available for children and young people who may need low-level SEND support.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Universal provision for secondary school aged children

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This provision is for secondary school aged children and young people who are eligible for the service. These children will not have significant or complex special educational needs and / or disabilities, however, 12% of overall places must be available for children and young people who may need low- level SEND support.

A programme in this category must be designed so that it is appealing to participants and can achieve high levels of engagement. It should look very different to a programme aimed at the primary age range. Factors that should be considered are times of sessions, type of venue, food offer and types of activities.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Specialist provision for children with targeted or specialist special educational needs and / or disabilities (SEND)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This provision is for children and young people with targeted or specialist SEND needs. In school, these children will get support which is extra to, or different from, the support given to most children in their class. Those with significant or more complex needs may also need specialist support, which may come not just from the school but from health and care services too. Due to the high level of need and support required, universal HAF provision will be unsuitable for children and young people with targeted or specialist SEND needs. Lot 3 providers will be required to demonstrate that they have appropriately trained staff, staff to child ratios, knowledge and experience to work with children with severe, profound and multiple SEND needs.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-001477

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 11/04/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/04/2023

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

Strand

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
eprocurement@onesource.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.