Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of a Manufacturing Digitalisation Programme
OCID: ocds-h6vhtk-03b59d
ID yr Awdurdod: AA20455
Cyhoeddwyd gan: Huntingdonshire District Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 27/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

HDC is seeking an experienced supplier to deliver a Manufacturing Digitalisation Programme for Huntingdonshire businesses over a two-year period during 2023-24 and 2024-25. The appointed supplier(s) will be expected to work collaboratively alongside officers leading this work and will be expected to comply with all requirements of the Shared Prosperity Funding scheme as articulated by the Department for Levelling Up, Housing and Communities.

Local Authorities are in receipt of new government funding called the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF). Huntingdonshire District Council has designated part of this funding to support its business community. A fixed sum of £280,000 of the Council’s UKSPF allocation has been dedicated to this programme

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Huntingdonshire District Council

Huntingdon District Council, Pathfinder House, St Marys Street

Huntingdon

PE29 3TN

UK

Person cyswllt: Ms Sarah Youthed

E-bost: Sarah.Youthed@huntingdonshire.gov.uk

NUTS: UKH

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.huntingdonshire.gov.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=0c451f25-95c9-ed11-8120-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=0c451f25-95c9-ed11-8120-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of a Manufacturing Digitalisation Programme

Cyfeirnod: DN662421

II.1.2) Prif god CPV

72221000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

HDC is seeking an experienced supplier to deliver a Manufacturing Digitalisation Programme for Huntingdonshire businesses over a two-year period during 2023-24 and 2024-25. The appointed supplier(s) will be expected to work collaboratively alongside officers leading this work and will be expected to comply with all requirements of the Shared Prosperity Funding scheme as articulated by the Department for Levelling Up, Housing and Communities.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 280 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71530000

72221000

72224000

79300000

79411000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

HDC is seeking an experienced supplier to deliver a Manufacturing Digitalisation Programme for Huntingdonshire businesses over a two-year period during 2023-24 and 2024-25. The appointed supplier(s) will be expected to work collaboratively alongside officers leading this work and will be expected to comply with all requirements of the Shared Prosperity Funding scheme as articulated by the Department for Levelling Up, Housing and Communities.

Local Authorities are in receipt of new government funding called the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF). Huntingdonshire District Council has designated part of this funding to support its business community. A fixed sum of £280,000 of the Council’s UKSPF allocation has been dedicated to this programme

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 280 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 02/06/2023

Diwedd: 31/03/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 27/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 27/04/2023

Amser lleol: 12:00

Place:

Online Portal

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Online Portal.

Procurement Lead

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Huntingdonshire District Council

Pathfinder House St Marys Street

Huntingdon

PE291WT

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Sarah.Youthed@huntingdonshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
79411000General management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79300000Market and economic research; polling and statisticsBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru