Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Grounds & Winter Maintenance

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03806c
Cyhoeddwyd gan:
West Mercia Police
ID Awudurdod:
AA21657
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The Grounds maintenance services for West Mercia Police

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Mercia Police

N/A

Hindlip Hall

Worcester

WR3 8SP

UK

Person cyswllt: Adam Pritchard

Ffôn: +44 1905747048

E-bost: adam.pritchard@westmercia.police.uk

NUTS: UKG

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.westmercia.police.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Grounds & Winter Maintenance

Cyfeirnod: 11265

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Grounds & Winter Maintenance services for West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Authority is divided into two lots as below:

Lot 1 - Grounds Maintenance for both West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Authority.

Lot 2 - Winter Maintenance for West Mercia Police.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 700 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Grounds Maintenance

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79993100

77314000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG1


Prif safle neu fan cyflawni:

West Mercia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Grounds maintenance services for West Mercia Police

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service Related / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Winter Maintenance

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90620000

79993100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG1


Prif safle neu fan cyflawni:

West Mercia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Winter Maintenance for West Mercia Police

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service Related / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031693

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Grounds Maintenance

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

M&BG Ltd

7 Lighting Way, West Heath,

Birmingham

B31 3PH

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 396 463.83 GBP / Y cynnig uchaf: 1 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Winter Maintenance

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Nurture Landscapes Limited

Nursey Court, London Road

Windlesham

GU20 6LQ

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 248 956.00 GBP / Y cynnig uchaf: 537 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This is an award notice for Lot 1 Grounds Maintenace and Lot 2 Winter Maintenance.

Lot 1 is awarded for Grounds Maintenance for West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Rescue Service.

Lot 2 is awarded for Winter Maintenance for West Mercia Police

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

West Mercia Police & Crime Commissioner

Hindlip Hall

Worcester

WR3 8SP

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90620000 Eirafyrddau Gwasanaethau glanhau a glanweithdra mewn ardaloedd trefol neu wledig, a gwasanaethau cysylltiedig
77314000 Gwasanaethau cynnal a chadw tiroedd Gwasanaethau plannu a chynnal a chadw mannau gwyrdd
79993100 Gwasanaethau rheoli cyfleusterau Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
adam.pritchard@westmercia.police.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.