Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Grounds & Winter Maintenance
OCID: ocds-h6vhtk-03806c
ID yr Awdurdod: AA21657
Cyhoeddwyd gan: West Mercia Police
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Grounds maintenance services for West Mercia Police

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Mercia Police

N/A

Hindlip Hall

Worcester

WR3 8SP

UK

Person cyswllt: Adam Pritchard

Ffôn: +44 1905747048

E-bost: adam.pritchard@westmercia.police.uk

NUTS: UKG

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.westmercia.police.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Grounds & Winter Maintenance

Cyfeirnod: 11265

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Grounds & Winter Maintenance services for West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Authority is divided into two lots as below:

Lot 1 - Grounds Maintenance for both West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Authority.

Lot 2 - Winter Maintenance for West Mercia Police.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 700 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Grounds Maintenance

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79993100

77314000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG1


Prif safle neu fan cyflawni:

West Mercia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Grounds maintenance services for West Mercia Police

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service Related / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Winter Maintenance

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90620000

79993100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG1


Prif safle neu fan cyflawni:

West Mercia

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Winter Maintenance for West Mercia Police

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Service Related / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031693

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Grounds Maintenance

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

M&BG Ltd

7 Lighting Way, West Heath,

Birmingham

B31 3PH

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 396 463.83 GBP / Y cynnig uchaf: 1 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Winter Maintenance

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

17/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Nurture Landscapes Limited

Nursey Court, London Road

Windlesham

GU20 6LQ

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 248 956.00 GBP / Y cynnig uchaf: 537 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This is an award notice for Lot 1 Grounds Maintenace and Lot 2 Winter Maintenance.

Lot 1 is awarded for Grounds Maintenance for West Mercia Police and Hereford & Worcester Fire Rescue Service.

Lot 2 is awarded for Winter Maintenance for West Mercia Police

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

West Mercia Police & Crime Commissioner

Hindlip Hall

Worcester

WR3 8SP

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: adam.pritchard@westmercia.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79993100Facilities management servicesBuilding and facilities management services
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas
90620000Snow-clearing servicesCleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru