Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Deed of Variation in relation to repairs and maintenance services of building installations

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b5a0
Cyhoeddwyd gan:
Network Homes
ID Awudurdod:
AA78249
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Network intends to enter into a deed of variation with MCP Property Services Limited, the effect of which will extend the duration of an existing repairs and maintenance contract between Network and MCP (the "Underlying Contract") by six (6) months, and which will increase the value of the Underlying Contract by approximately £6,000,000 (six million pounds)]. The Underlying Contract will now expire on 31 January 2024. The Underlying Contract is for the provision of responsive repairs and void refurbishment works [across the entirety of Network's housing stock]. The properties covered by the Underlying Contract include General Needs Housing, Shared Ownership and Sheltered Housing Sites.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Network Homes

The Hive, 22 Wembley Park Boulevard

Wembley

HA9 0HP

UK

Person cyswllt: Linda Lally

Ffôn: +44 2045125273

E-bost: procurement@networkhomes.org.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.networkhomes.org.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Deed of Variation in relation to repairs and maintenance services of building installations

II.1.2) Prif god CPV

45300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Network intends to is entering into a deed of variation with MCP Property Services Limited, the effect of which will extend the duration of an existing R&M contract between Network and MCP (the "Underlying Contract") by six (6) months, and which will increase the value of the Underlying Contract by approximately £6,000,000 (six million pounds).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

LONDON

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Network intends to enter into a deed of variation with MCP Property Services Limited, the effect of which will extend the duration of an existing repairs and maintenance contract between Network and MCP (the "Underlying Contract") by six (6) months, and which will increase the value of the Underlying Contract by approximately £6,000,000 (six million pounds)]. The Underlying Contract will now expire on 31 January 2024. The Underlying Contract is for the provision of responsive repairs and void refurbishment works [across the entirety of Network's housing stock]. The properties covered by the Underlying Contract include General Needs Housing, Shared Ownership and Sheltered Housing Sites.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

Network is entering into a deed of variation (the "Contract") to award additional works to MCP. The estimated increase in the value of the Underlying Contract is estimated to be £6,000,000 (six million pounds) across a 6 month period. A procurement procedure is not necessary on the basis that the award of the Contract is permitted pursuant to regulation 72(1)(e) and 72(1)(c) of the Public Contracts Regulations 2015. The Contract will award additional works to MCP, and will have the effect of modifying the Underlying Contract in accordance with Regulation 72 of the Public Contracts Regulations 2015. Whereas the Underlying Contract had an original value of £16,000,000 (sixteen million pounds) across a full possible ten (10) year term, the Underlying Contract will be varied in order to extend the duration of the Underlying Contract by a period of six (6) months, and the estimated value of the Underlying Contract is increased by £6,000,000 (six million pounds). This modification is being made in accordance with regulation 72(1)(e) and 72(8) of the Public Contracts Regulations 2015. Namely, the modification is not substantial within the meaning of regulation 72(1)(8) on the basis that: it does not render the contract materially different in character – it is limited to the same type, scope and nature of works in the same geographic area. There is just an increase in the number of homes to which MCP will be required to provide R&M works; it does not introduce conditions which would have (a) allowed for the admission of other candidates, (b) allowed for the acceptance of another tender, or (c) attracted additional participants - the change in value is not a significant change and is unlikely to have changed the outcome of the procurement; it does not change the economic balance - Network is satisfied that the estimated compensation is reflective of market costs and does not amount to an over-compensation; it does not extend the scope of the contract considerably. The modification does not constitute a substantial modification and is permitted by regulation 72(1)(e) and 72(8). Further, or in the alternative, the modification is permitted pursuant to regulation 72(1)(c) of the Public Contracts Regulations 2015 (on the basis that the circumstances giving rise to the need for the modification could not have been foreseen by Network, acting diligently, at the time the Underlying Contract was procured). Network's existing repairs and maintenance works are provided by MCP and another contractor (the "Second Contract"). Wider market issues have caused difficulties with delivery and the Second Contract is in the process of being ended. This (and the need to urgently allocate outstanding work under the Second Contract) could not have been foreseen by Network, acting diligently, when the contracts were entered into. The modification does not alter the overall nature of the Underlying Contract, nor does it increase the price by more than 50% of the original contract value.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MCP Property Services Ltd

03744489

Treviot House, 186-192 High Road, Ilford

Essex

IG1 1LR

UK

NUTS: UKH3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 6 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770625566" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770625566</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379253

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of England and Wales

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The High Court of England and Wales

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Contracting Authority will conduct itself in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45300000 Gwaith gosod ar gyfer adeiladau Gwaith adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@networkhomes.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.