Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Frederick Gough School ~ Catering Tender
OCID: ocds-h6vhtk-03b5a1
ID yr Awdurdod: AA66052
Cyhoeddwyd gan: Frederick Gough School
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 16/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Frederick Gough School remains at the heart of the community that it serves. As a community School our main aim is to ensure that all our children leave as individuals who are academically successful, happy, sociable, well rounded, ready to succeed with their next steps in life and carry values to guide them throughout their lives. Learning is at the centre of all that we do and we are proud of the wonderful achievements of our children.

Our school aspires to ensure that all students are able to achieve their full potential and the greatest access to a wide range of destinations by following a genuinely personalised curriculum facilitated by quality first teaching and learning.

Our motto is “Try your best, be nice and you’ll do well” and this forms a strong foundation of expectation for pupils and staff alike in all they do.

See SQ document for more information.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Frederick Gough School

Grange Lane South, Scunthorpe, North Lincolnshire, DN16 3NG, Scunthorpe

North Lincolnshire

DN16 3NG

UK

Ffôn: +44 1276673880

E-bost: tenders@litmuspartnership.co.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.frederickgoughschool.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://litmustms.co.uk/respond/88V2HF626U


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Frederick Gough School ~ Catering Tender

II.1.2) Prif god CPV

55524000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The successful Supplier will be required to provide Catering services for Frederick Gough School.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 670 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE


Prif safle neu fan cyflawni:

YORKSHIRE AND THE HUMBER

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Frederick Gough School remains at the heart of the community that it serves. As a community School our main aim is to ensure that all our children leave as individuals who are academically successful, happy, sociable, well rounded, ready to succeed with their next steps in life and carry values to guide them throughout their lives. Learning is at the centre of all that we do and we are proud of the wonderful achievements of our children.

Our school aspires to ensure that all students are able to achieve their full potential and the greatest access to a wide range of destinations by following a genuinely personalised curriculum facilitated by quality first teaching and learning.

Our motto is “Try your best, be nice and you’ll do well” and this forms a strong foundation of expectation for pupils and staff alike in all they do.

See SQ document for more information.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 670 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/01/2024

Diwedd: 31/12/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 16/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 18/08/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the closing date and time.

The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this contract notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.

The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for this contract opportunity.

The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-North-Lincolnshire:-School-catering-services./88V2HF626U" target="_blank">https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-North-Lincolnshire:-School-catering-services./88V2HF626U</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://litmustms.co.uk/respond/88V2HF626U" target="_blank">https://litmustms.co.uk/respond/88V2HF626U</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379255

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Frederick Gough School

Grange Lane South, Scunthorpe

North Lincolnshire

DN16 3NG

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@litmuspartnership.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55524000School catering servicesCatering services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru