Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Aerosol Doppler Wind Lidar
OCID: ocds-h6vhtk-03b5a3
ID yr Awdurdod: AA20217
Cyhoeddwyd gan: University of Leeds
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Fraunhofer UK Research Ltd to purchase an Aerosol Doppler Wind Lidar System. The LIDAR is a unique and complex system designed by the Fraunhofer team in collaboration with The University of Leeds which will be installed in and operate on the National Centre for Atmospheric Research Aircraft.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Leeds

Purchasing Office, University of Leeds

Leeds

LS2 9JT

UK

Person cyswllt: Maggie Whitworth

Ffôn: +44 1133431810

E-bost: m.a.whitworth@adm.leeds.ac.uk

NUTS: UKE42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.leeds.ac.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Aerosol Doppler Wind Lidar

Cyfeirnod: 202223 1919

II.1.2) Prif god CPV

38636100

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Fraunhofer UK Research Ltd to purchase an Aerosol Doppler Wind Lidar System. The LIDAR is a unique and complex system designed by the Fraunhofer team in collaboration with The University of Leeds which will be installed in and operate on the National Centre for Atmospheric Research Aircraft.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 735 198.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE42


Prif safle neu fan cyflawni:

Leeds

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Fraunhofer UK Research Ltd to purchase an Aerosol Doppler Wind Lidar System. The LIDAR is a unique and complex system designed by the Fraunhofer team in collaboration with The University of Leeds which will be installed in and operate on the National Centre for Atmospheric Research Aircraft.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

This is a voluntary ex ante transparency (VEAT) notice, indicating that The University of Leeds intends to enter into a contract with Fraunhofer UK Research Ltd to purchase an Aerosol Doppler Wind Lidar System. The LIDAR is a unique and complex system designed by the Fraunhofer team in collaboration with The University of Leeds which will be installed in and operate on the National Centre for Atmospheric Research Aircraft.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

22/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Fraunhofer Reserach UK Ltd

SC419797

Fraunhofer Centre for Applied Photonics, Technology and Innovation Centre, 99 George Street

Glasgow

G1 1RD

UK

NUTS: UKM82

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 735 198.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 735 198.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://neupc.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770679334" target="_blank">https://neupc.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=770679334</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379833

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

University of Leeds

Purchasing Office, University of Leeds

Leeds

LS2 9JT

UK

Ffôn: +44 1133431810

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

University of Leeds

Purchasing Office, University of Leeds

Leeds

LS2 9JT

UK

Ffôn: +44 1133431810

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: m.a.whitworth@adm.leeds.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38636100LasersSpecialist optical instruments

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru