Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Catering Services for Latymer All Saints Primary School

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b5a4
Cyhoeddwyd gan:
Latymer All Saints Primary School C/o SSC Partnership Limited
ID Awudurdod:
AA83897
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
25 Ebrill 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Open single stage procurement.Tenders must be submitted in accordance with the ITT instructions. The instructions are designed to ensure that all tenders are treated equally and comply with all the legal requirements for public sector procurement. Failure to comply with these instructions and conditions may invalidate your tender.This ITT is presented in three parts. Part 1 provides information about the ITT; Part 2 provides information about the Specification and Part 3 provides Schedules for completion and return by Tenderers. Tender submissions should clearly demonstrate:A thorough understanding of the Scope of WorkAbility to deliver the services required and have a flexible approachTechnical expertise and relevant experienceBest value for moneySuitability for the undertaking of the work.Procedures and practices which will be utilised to ensure quality and compliance with the specification.The school will sign a contract with the successful Company for a period of 36 months with the option to extend for up to a further 24 months. It is expected that the contract will commence June/ July 2023.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Latymer All Saints Primary School C/o SSC Partnership Limited

12 Nelson Street

Southend on sea

SS1 1EF

UK

E-bost: info@sscpartnership.co.uk

NUTS: UKH31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://sscpartnership.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/sscpartnership/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/sscpartnership/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Catering Services for Latymer All Saints Primary School

Cyfeirnod: SSC LPS CTR 06_23

II.1.2) Prif god CPV

55524000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

SSC Partnership an agent of Latymer All Saints Primary School are currently out to tender for the provision of catering services.Suppliers that would like to take part in this tender process are invited to Express Interest upon which the will be given access to the full tender documentation delivery through this e-tendering system.When the tender documents have been made available involved suppliers will receive notification via email and the tender documents can be accessed from the My Tenders area of this website and selecting the View Details button of this project.The deadline for submissions of the tender will be 25th April 2023.Please allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted.Any questions relating to this tender should be made via correspondence on the website and can be addressed to the main contact as shown in the details above.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55524000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI54


Prif safle neu fan cyflawni:

Latymer All Saints Primary School, 41 Hydethorpe Avenue, London N9 9RS

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Open single stage procurement.Tenders must be submitted in accordance with the ITT instructions. The instructions are designed to ensure that all tenders are treated equally and comply with all the legal requirements for public sector procurement. Failure to comply with these instructions and conditions may invalidate your tender.This ITT is presented in three parts. Part 1 provides information about the ITT; Part 2 provides information about the Specification and Part 3 provides Schedules for completion and return by Tenderers. Tender submissions should clearly demonstrate:A thorough understanding of the Scope of WorkAbility to deliver the services required and have a flexible approachTechnical expertise and relevant experienceBest value for moneySuitability for the undertaking of the work.Procedures and practices which will be utilised to ensure quality and compliance with the specification.The school will sign a contract with the successful Company for a period of 36 months with the option to extend for up to a further 24 months. It is expected that the contract will commence June/ July 2023.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The duration of the contract will initially be for a period of 36 months followed by an optional 24-month extension. The Client will notify the Company in writing of its intention to extend or cancel the contract by giving at least one (1) term’s prior notice in writing.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 25/04/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/04/2023

Amser lleol: 12:01

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
55524000 Gwasanaethau arlwyo ysgolion Gwasanaethau arlwyo

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
info@sscpartnership.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.