Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Performance, Risk, Programme and Project Management System
OCID: ocds-kuma6s-126242
ID yr Awdurdod: AA0264
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Wrexham County Borough Council sought bids for an integrated solution to support the authority’s work with Performance, Risk, Project and Programme management.
The solution will support WCBC’s corporate vision to enable staff to work in a more efficient and flexible way through the use of modern and innovative means, enabling them to manage and monitor all aspects of performance (actions, tasks, measures, risks, projects and programmes) all in one place, that enables them all to interlink strengthening our performance and Governance across the Authority.
The system will form a vital role in enabling WCBC to view the ‘golden thread’ of information and allowing the application of information in a variety of formats based on the desired audience. The Performance Management system will not only support policy requirements but also allow flexibility to suit the diverse needs of services in the Authority and how these might change over time.
The outcome of the tender process is a single contract with one service provider. The contract will be for an initial 4 year period, with 3 annual options to extend by a further 1 year on each occasion, up to a maximum contract length of 7 years (4+1+1+1). The possible contract extensions will be subject to the Authority’s needs and the performance of the successful service provider.
CPV: 72200000, 79210000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Wrexham County Borough Council

Commissioning Procurement and Contract Management Unit, Lampbit Street

Wrexham

LL11 1AR

UK

E-bost: tashi.jackson@Wrexham.gov.uk

NUTS: UKL23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.wrexham.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0264

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Performance, Risk, Programme and Project Management System

II.1.2) Prif god CPV

72200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Wrexham County Borough Council sought bids for an integrated solution to support the authority’s work with Performance, Risk, Project and Programme management.

The solution will support WCBC’s corporate vision to enable staff to work in a more efficient and flexible way through the use of modern and innovative means, enabling them to manage and monitor all aspects of performance (actions, tasks, measures, risks, projects and programmes) all in one place, that enables them all to interlink strengthening our performance and Governance across the Authority.

The system will form a vital role in enabling WCBC to view the ‘golden thread’ of information and allowing the application of information in a variety of formats based on the desired audience. The Performance Management system will not only support policy requirements but also allow flexibility to suit the diverse needs of services in the Authority and how these might change over time.

The outcome of the tender process is a single contract with one service provider. The contract will be for an initial 4 year period, with 3 annual options to extend by a further 1 year on each occasion, up to a maximum contract length of 7 years (4+1+1+1). The possible contract extensions will be subject to the Authority’s needs and the performance of the successful service provider.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 290 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Wrexham County Borough Council sought bids for an integrated solution to support the authority’s work with Performance, Risk, Project and Programme management.

The solution will support WCBC’s corporate vision to enable staff to work in a more efficient and flexible way through the use of modern and innovative means, enabling them to manage and monitor all aspects of performance (actions, tasks, measures, risks, projects and programmes) all in one place, that enables them all to interlink strengthening our performance and Governance across the Authority.

The system will form a vital role in enabling WCBC to view the ‘golden thread’ of information and allowing the application of information in a variety of formats based on the desired audience. The Performance Management system will not only support policy requirements but also allow flexibility to suit the diverse needs of services in the Authority and how these might change over time.

The outcome of the tender process is a single contract with one service provider. The contract will be for an initial 4 year period, with 3 annual options to extend by a further 1 year on each occasion, up to a maximum contract length of 7 years (4+1+1+1). The possible contract extensions will be subject to the Authority’s needs and the performance of the successful service provider.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80%

Price / Pwysoliad:  20%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Quality 80% Cost 20%

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-031168

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Polarisoft The Anywhere Company Limited

Harmsworth House, 13-15 Bouverie Street

London

EC4Y8DP

UK

NUTS: UKI31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 290 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:130242)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

This tender process incorporated a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award was communicated to bidders.

Appeals could be directly raised via the contact points detailed in section VI.4.1) of this contract notice. The Public Contracts Regulations 2015 #102 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tashi.jackson@Wrexham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79210000Accounting and auditing servicesAccounting, auditing and fiscal services
72200000Software programming and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV417180: Performance, Risk, Programme and Project Management System
Dyddiad Cyhoeddi: 04/11/22
Dyddiad Cau: 05/12/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council
MAR432075: Performance, Risk, Programme and Project Management System
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Wrexham County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru