Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Menter Mon Research Buoy
OCID: ocds-kuma6s-127748
ID yr Awdurdod: AA0875
Cyhoeddwyd gan: Menter Môn Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Menter Môn are looking to procure a contractor to design and install a research buoy in the Morlais West Anglesey Demonstration Zone.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Menter Mon

Town Hall, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK

Dafydd Gruffydd

+44 1248725700


http://www.mentermon.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Menter Mon Research Buoy

2.2

Disgrifiad o'r contract

Menter Môn are looking to procure a contractor to design and install a research buoy in the Morlais West Anglesey Demonstration Zone.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34515100 Marker buoys
34930000 Marine equipment
45244100 Marine installations
50246200 Buoy maintenance services
63724300 Buoy positioning services
63724310 Buoy marking services
73112000 Marine research services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Leask Marine Ltd

Second Floor, Pier House, Pier Road, Pembroke Dock,

Pembroke,

SA726TR

UK
http://www.leaskmarine.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 03 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:130248)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Marine Characterisation Research Project

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  24 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
11/04/23 11:36Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

Amendments made
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50246200Buoy maintenance servicesHarbour equipment maintenance services
63724310Buoy marking servicesNavigation services
63724300Buoy positioning servicesNavigation services
34930000Marine equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
45244100Marine installationsMarine construction works
73112000Marine research servicesResearch services
34515100Marker buoysFloating structures

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC422424: Menter Mon Research Buoy
Dyddiad Cyhoeddi: 22/12/22
Dyddiad Cau: 13/01/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Menter Môn Cyf
MAR432078: Menter Mon Research Buoy
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Menter Môn Cyf

Copyright © GwerthwchiGymru